Dilek Özdemir
4 years ago - 1 Dakika, 16 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

10. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Programı


Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulmasını amaçlayan, dış ticaret uygulamaları, müteahhitlik ve lojistik sektörleri, ihracata yönelik üretim stratejisi, Türkiye'de yatırım teşvikleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Türkiye - AB ilişkileri ve serbest ticaret anlaşmaları, dış ticaret analiz yöntemleri ve benzeri konularını kapsayan 10. dönem "Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı” Ankara’da gerçekleşti. Programda, KKTC’nin yanısıra, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan, Bosna Hersek ve Kosova’nın da aralarında bulunduğu 8 farklı ülkeden 16 katılımcı yer aldı.


10. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Programı


 4 gün süren program dahilinde, ilk gün, Ekonomi Bakanlığının ev sahipliğinde, “Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret Politikaları”, “Türkiye’nin İhracat Politikasının ve İhracatın Değerlendirilmesi”, “Dış Ticarette Savunma Araçları”, “Türkiye-AB İlişkileri ve Serbest Ticaret Anlaşmaları”, “Serbest Bölgeler, Türk Müteahhitlik Sektörü, Türkiye’nin Yurtdışı Yatırımları”, “Türkiye’de yatırım teşvikleri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları” ve “Kalite Altyapısı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi. 2.gün, Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde devam eden programda,Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret gerçekleştirilerek, ilgili kurumlar hakkında sunumlar yapıldı. Diğer günlerde ise, Kültürel turların yanında, TOBB ile TRT binalarına da ziyaretler gerçekleştirilerek, kurumlar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.