Aziz Dolu
@azizdolu1565214183

Aziz Dolu (Aziz Dolu Atabey).. Antalya/Serik.. Avşar.. AİBÜ Eğitim Fak. ve AÜ İktisat Fak. (Kamu Yön.) mezunu.. azizdolu.wordpress.com

Rusya'nın Kafkasya ve Türkistan Siyaseti

Knezlik, Çarlık, Sovyet-Sosyalist gibi süreçlerden geçerek günümüze kadar gelen Rusya'nın, Türk Dünyası'na yönelik güttüğü kirli siyasette her daim bi...

Devamını Oku
3

Dünden Bugüne Üç Tarz-ı Siyaset

  Yusuf Akçura Bey, 1904 yılında Kazan’da kaleme aldığı ve aynı yıl Kahire’de, Türk Gazetesi’nde yayımlanmış olan ünlü makalesinde “Son vakaların fikr...

Devamını Oku
1

Selâhaddin Eyyubî Türk'tür

Ünlü komutan Selâhaddin-i Eyyûbî, Irak’ın Tikrit kentinde 1138 yılında dünyaya gelmiştir. Künyesi Yusuf bin Eyyub (Eyüp oğlu Yusuf) olup; Selâhaddin...

Devamını Oku
2

Uygur Türk'ü Bir Patrik

Katoliklik ve Ortodoksluk bilinen Hıristiyan mezhepleridir. Sonradan bir de Protestanlık eklenmiştir. Bu söylem, vasat bilgi sahibi herkes tarafından...

Devamını Oku
1

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı

Millî marşlar bir milletin varlığını, ulusal bağımsızlığını simgeler. Bu nedenledir ki ülkelerin en zor zamanlarında; bağımsızlık mücadeleleri sürecin...

Devamını Oku
2

Libya Avşarları

Avşar (Afşar, Alpşar) Türkleri Oğuzlar, Bozoklar, Yıldız Han silsilesinde yer almakta olup; Oğuzların en kalabalık uruklarındandır. Avşar adı savaşçı,...

Devamını Oku
1

Yankılı Değil Yalın Türkçe

Türkçe, dünya dillerinin en köklülerinden ve birçok ulus dilinin de atası olan bir dildir. Japonya'dan, Finlandiya'ya; Hindistan, Kuzey Afrika, Bal...

Devamını Oku
3

Bin Cihana Değişmem Şu Öksüz Türklüğümü

Basın-yayın kuruluşlarında çıkan haberlere bakılırsa, Bursaspor depik (football) takımının taraftarları Doğu Türkistan’da zulme uğrayan Uygur, Kazak v...

Devamını Oku
1

Oğuzlar, Macarlar ve Tuğrul (Turul) Kuşu

Macarların millî simgesi olan Turul kuşu, pençeleri ile Attila’nın kılıcını tutar. Bu simgeyi, Macaristan’ın her bir köşesinde görmeniz mümkündür. Bir...

Devamını Oku
3

Kaşgar’dan, Karaman’a; Türkçemiz

Doğu Türkistanlı büyük bilgin (âlim) Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügât’it Türk adlı ölümsüz eserinin Türk dili, kültürü ve bekâsı açısından ne kadar ön...

Devamını Oku
2