Selman Yamak
2 months ago - 3 Dakika, 53 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Akika Kurbanı ve Tahnik

Akika Kurbanı ve Tahnik

Akika ve tahnik ile ilgili bilinmesi gereken konuları, değerli okurlarımızın istifadesine sunduk. Rabbim evvela bu aciz kuluna ve siz değerli okurlarımıza istifade etmeyi nasip eylesin. Amin 

İlk olarak faziletlerini daha sonrada hükmünü, aranacak şartları, ne zaman kesileceği ve akika kurbanı duası hakkında bilgi vereceğiz.

Akika kurbanının faydaları :

Selman b. Âmir ed-Dabbî (Radıyallahu Anh)'den rivayete göre, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) șöyle buyurdu: "Erkek çocuğun doğumuyla beraber akika vardır; o cocuk adına akika kurbanı kesiniz ve çocuktan her türlü eziyeti gideriniz.1

Ahmed b. Hanbel'den diğer bir rivayette :" Akikası kesilmeyen çocuk, çocukluk döneminde vefat ederse anne ve babasına olan şefaat hakkını kullanamaz" demiştir.2

Semure (Radıyallahu Anh)'dan rivayetle; Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her doğan çocuk, kesilen kurbanına rehindir. Doğumun yedinci günü bu akika kurbanı kesilir, başı tıraş edilir ve ismi konulur. 3

* İsim koyma konusunda acele edilmemesi, doğumdan sonraki yedinci günü de beklememek gerekir. 

Ali b. Ebi Talib (Radıyallahu Anh)' dan rivaye göre, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hasan' ın doğumu için bir koyun kurban etti ve dedi ki ;"Ey Fatıma çocuğun başını tıraş et, ağırlığı kadar gümüş tasadduk et "buyurmuştur. 4

TAHNİK:

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hurmayı ağzında çiğneyerek çocuğa kuvvet olması için ağzına sürerdi. Buradaki hikmet, iman ile şereflenmesi için hüsnü niyet beklenmesidir. 

Hurma; Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in hadisinde: şekli ve tadıyla Müslümana benzetilmiştir. Çocuk Sahabeler TAHNİK bereketi ile bir çok fazilet ve kemalatlara nail olmuşlardır. 

Ebu Musa (Radıyallahu Anh) şöyle rivayet etmiştir :"Benim bir çocuğum olduğunda Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e götürdüm, ona İbrahim adını verip hurma ile tahnik yaptı sonra çocuk için bereket duasında bulundu. 5

Akika kurbanında aranan şartlar :

Akikada, kurbanda aranan şartlar aranır. Kurban olmaya elverişli olmayan bir hayvan, akika olarak da kesilmez. Akika kurbanının etinden çocuğun ailesi olmak üzere herkes yiyebilir.6 Akika kurban eti satılamaz(yasaklanmıştır).7

* Akika kurbanında aranan şartları daha detaylı bilgi almak isterseniz.  Kurban ile alakalı yazımızdan "Kurbanda aranacak şartlar" bölümünden istifade edebilirsiniz. 

Akika kurbanının hükmü:

Şafii, Maliki ve Hanbeliler, Akika kurbanının sünnet olduğunu söylemişlerdir.8 Hanefi mezhebindeki bazı müçtehidler, çocuk nimetine şükür niyeti ile akika kurbanı kesildiğinde, Allah (Celle Celaluhu) 'a yakınlaştırma bir ibadet olduğunu düşünerek müstehap olduğunu söylemişlerdir. Mübahlar ibadet niyeti ile yapıldığı zaman ibadete dönüşebilir.9

Akika Kurbanı ve Tahnik

Akika kurbanı ne zaman kesilir : 

Yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne" akika" denir. Böyle bir çocuk için şükür olarak kesilen kurbana da "akika" denilmiştir. 

Hanefilerde erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için bir küçükbaş kesip, yedinci günü çocuğun başını tıraş ettikten sonra, saçın ağırlığı miktarınca altın ya da gümüş sadaka olarak verilmesi müstehap görülmüştür.10


Akika kestiren kişi, iki müstehaptan birini tercih yapabilir. 

- Çocuğun sihhat ve selametine, hayra vesile olması için Akikanın kemikleri kırılmayıp yalnız matsallarından ayrılır, o şekilde pişirilir.

- Çocuğun mütevazi olmasına, katı kalpli olmaktan, ihtirastan kurtulmasına ve  hayra vesile olmasi için Akikanın kemikler kırılır, o şekilde pişirilir.

Akika kurbanı keserken okunması gereken dua:

Allahümme hazihi akikatü (çocuğun ismi) demüha bi demihi ve lahmüha bi lahmihi ve azmuha bi azmihi ve cildüha bi cildihi ve şa'ruha bi şa'rihi. allahümme calha bidaen libnü (çocuğun ismi ) minennar.

Manası: Ey Allah'ım bu (çocuğun ismi) akika kurbanıdır. Bu kurbanın kanına karşı (çocuğun ismi) kanını ve etine karşı etini sana takdim ediyorum. Kemiklerine karşı kemiklerini, derisine karşı derisini, ve saçlarına karşı yününü takdim ediyorum. Ey Allah'ım bu kurbanı (çocuğun ismi) oğlumun/kızımın cehennemden kurtulması için fidye olarak kabul et. (Amin)

                                 

                                       ومنالله التوفيق


Dipnotlar:

                                                                                                                                                                  

1- Tirmizi, Edahi, 16 Buhari, Akika:2

2- Ebu Davud 20-2837, Bezlul Mechud c.9 s.609

3- Nesai, Akika:5

4- Tirmizi, Edahi:19

5- Buhari Akika Kitabı:1/5150

6- Muhtasar Hanefi Fıkhı, Tahanevi s.418 md.1951

7- Bidayetül Müctehid s.454

8- İ'lamul Enam c.4 s.339

9- İbn Abidin c.9 s.540

10- Muhtasar Hanefi Fıkhı, Tahanevi s.418 md.1948