Selman Yamak
1 year ago - 3 Dakika, 21 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Allah'ı Neden Sevmeliyiz?

Allah


Kainatın tek sahibi muhakkak ki yüce olan Allahu teala'dır. Bizleri yoktan var eden, kendisini bilmesi ile şereflendiren Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İnsan olarak bir kimse bize ufacık bir iyilik yapsa teşekkür ediyoruz ve bi ricada bulunsa gönlünü razı etmek için hemen yapıyoruz. Menfaatimize olacak bir şey ise mutlaka yapıyoruz. 

Rabbimizin bize saymakla bitiremeyeceğimiz onca nimeti ve iyiliği var, peki Rabbimize karşı şükrümüzü yerine getiriyor muyuz? Rabbimiz bizden bir şeyler bekliyor, hemde kendisinin ihtiyacı olmadığı bizim faydamıza olduğu halde yinede yerine getiriyor muyuz? 

Rabbimizin bizim ibâdetlerimize hiç ihtiyacı yok. Ona karşı ibadet etmekle yüceltmediğimiz gibi ona karşı gelmekle de alçaltmıyoruz. İbadetler, taatler herşey bizim hem dünya da hem ahirette huzurlu ve mutlu yaşamamız içindir. 

Annemizi-babamızı severiz. Çünkü onlardan ilgi ve sevgi görmüş, şefkat ve merhamet kanatları arasında büyümüşüz. Bizi büyütmede ve hayata hazırlamada hiç bir fedakarlığı esirgememişlerdir. Bunun için onları severiz.

Şimdi düşünelim: bizi yaratan ve sayısız nimetler veren kimdir? Bizi akıl ve düşünce gibi üstün yeteneklerle donatan ve diğer varlıkları hizmetimize veren kimdir? Hiç şüphe yok ki, Allah'u Teala'dır. En çok sevgiye layık olan da O'dur. Bunun için O'nu her şeyden daha çok sevmeliyiz.

O halde, kişinin, kendini yaratan, çeşitli nimetler veren, yaşatan Rabbini sevmemesi mümkün değildir. Eğer sevmiyorsa, kendi yaratılışını bilmediğinden, cehaletindendir. Çünkü sevgi, marifetin (bilmenin, anlamanın) meyvesidir.

Bir şey önce bilinip anlaşıldıktan sonra sevilir. Yani marifet olmadan sevgi olmaz. Sevgi marifete göredir. Marifet ne nispette ise, sevgi de o nispette olur.

Rabbini bilen Onu sever. Çünkü kendisini seven bir kimsenin, kendisini yaratıp çeşitli nimetler vereni sevmemesi düşünülemez.


Güneşin yakıcı sıcağına maruz kalan, gölgeyi sever. Gölgeyi seven de ister istemez, gölge veren ağaçları sever. Kâinatta ne varsa, Allah’a nispetle, gölgenin ağaca nispeti gibidir. Gölgenin varlığı ağacın varlığına bağlı olduğu gibi, her şey Allah’ın eseri olup, hepsinin varlığı, Onun varlığına bağlıdır.

Bunun için Allah'ı sevenler ancak O'na inananlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyurulmuştur.

"Buna rağmen öyle insanlar var ki, Allah’tan başka varlıkları O’na denk tutar da, Allah’ı sever gibi onları severler. Gerçek mü’minlerin Allah’a olan sevgileri ise, her şeyden daha sağlam ve daha kuvvetlidir. Keşke o zulmedenler, azabı gördüklerinde anlayacakları gibi, şimdiden bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın, azabı gerçekten çok şiddetli bir zat olduğunu anlasalardı! "1

Allah

Allah'ı nasıl sevmeliyiz?

Allah'u Teala'yı seviyorum demek yeterli değildir. Sevginin bir belirtisi olması lazım. Buda Allah'u teâlânın emir ve yasaklarına karşı daha dikkatli olmakla ve bizleri kendisine ulaşmakta rehber ve önder olarak gönderdiği son peygamber hz. Muhammed (S.A.V)'e tabii olmakla olur. Sadece Allah' u Te'ala'nın emir ve yasaklarına dikkat edilse yeterli değildir. Resulune de tabi olmak şarttır. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ;

"Rasulüm onlara de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." 2

Rabbimizi seviyorsak mutlaka Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e ittiba etmeliyiz. Yaşantımız da onu örnek almalıyız.

" Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir."3

Rabbim bizleri bu Ayet-i kerimenin sırrına mazhar eylesin. Rabbim yaşantımızı rızasına uygun bir şekilde yaşamayı, razı olduğu amellerle meşgul olmayı, razı olmadığı amellerden uzak durmayı bizlere nasip eylesin. (Amin) 

Rabbim acizane bu kulunu ve ümmeti Muhammed'i rızasına uygun olarak yaşamayı ve bu şekilde huzuruna varmayı bizlere nasip eylesin. (Amin) 


Dipnotlar:——————————————————————————————————————

(1)( Bakara suresi 165. Ayet)

(2)Âl-i İmrân Suresi 3. Ayet

(3)Mâide Suresi 54. Ayet