Büşra Güllüoğlu
1 year ago - 1 Dakika, 11 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Arabaları İle Ünlü Kao-çiler

Arabaları İle Ünlü Kao-çiler

Kao-çi ismi, Çin kaynaklarında ''Yüksek tekerlekli arabaya sahip olan'' anlamına gelmektedir. Bu isim Orta Asya'da yaşayan -bütün Türk boyları olmasa da- birçok Türk boyunu kapsar. Kao-çiler bu ismi Juan Juanlara ve Çinlilere oranla daha yüksek tekerlekli arabalara binmeleri sebebi ile almışlardır. Yüksek tekerlekli arabaya binmek hiç şüphesiz daha avantajlı olduğu gibi daha büyük tekerlek yapmak da büyük ustalık isteyen bir zanaattir.

Kao-çiler hakkında Çinliler tarafından pek de kısa olmayan bir monoğrafya yazılmıştır ve bu belge Rusça da dahil olmak üzere hiçbir Batı diline tam olarak çevrilmemiştir. Ülkemizde pek duyulmamış bu toplum hakkında en büyük ve kapsamlı araştırmayı Türk Tarih Kurumu yapmıştır. Bahsi geçen belgenin tamamını dilimize çevirmiş ve bu çeviriyi Türk Tarih Kurumu Belleten'inin 1957 senesine ait cildinde neşretmiştir. Kao-çiler Orhun Nehri'nden başlayıp, Güney Rusya'da Volga Nehri'ne kadar uzayan bir kavimler topluluğuydular. Göktürkler bu topluluğun içinden çıkmıştır.

Kabileler arasında kültür birliği bulunmamaktadır. Bu duruma rağmen onları birbirine bağlayan kültürel özellikleri de oldukça gelişmiştir. Özellikle Batıda yaşayan grupların yerleşik hayata geçtiğini ve ziraat ile uğraştıkları görülür. Büyük sürek avları, bu topluluklarda da görülmüştür. 450 yılından sonra yapılan dini törenlerde Kao-çilerin en büyük beş grubunun bir araya geldiği bilinmektedir.

Birçok Türk boyu gibi Kao-çilerin de kurtlardan türediğine dair destanları bulunmaktadır.