Mamurjon Akhmatjonov
3 years ago - 46 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Avrupa Birliği Özbekistan İle İkili İlişkileri Genişletiyor

AB Konseyi Dış işleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, 16 Temmuz'da Avrupa Komisyonu'nun Özbekistan ile ortaklık ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi yönünde direktifini onayladı.

Avrupa Birliği Özbekistan İle İkili İlişkileri Genişletiyor


Avrupa Konseyi'nin basın açıklamasına göre anlaşma, siyasi diyalog ve reform, hukukun üstünlüğü, yargı, özgürlük-güvenlik, insan hakları, göç, ticaret-ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanları kapsayacak.

Yeni anlaşma, iş ve yatırım ortamlarının yanı sıra, dış politika ve iklim değişikliği, yolsuzlukla mücadele ve terörizm gibi küresel meselelerde ikili işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

AB Konseyi basın açıklamasında, Özbekistan'ın insan haklarını korumak, komşularıyla ve uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirmek ve bölgede güvenlik ve istikrarı arttırmak için gösterdiği çabalarda önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, ortaklık ve Özbekistan ile işbirliğinin genişletilmesi konularında yapılan anlaşma ile AB ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yeni bir düzeye geleceği vurgulandı.