İlteriş Kağan Taşkınsu
2 years ago - 52 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısı Avusturya’da Yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu’nun organizasyonu, Haydar Aliyev Fonu’nun ve Azerbaycan’ın Viyana Büyükelçiliği’nin destekleriyle Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısı 1-2 Şubat tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.

Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısı Avusturya’da Yapıldı

Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısında, diaspora faaliyetlerinin güçlendirilmesinde gençlerin rolü üzerine görüşmeler yapıldı. Bunun yanı sıra çalışma gruplarında, “milli kimlik ve diaspora siyaseti, girişimcilik ve inovasyon, işbirliği ve eğitim, kültür, turizm ve spor alanındaki gençlik faaliyetleri” konuları müzakere edildi.

Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısı Avusturya’da Yapıldı

Yapılan toplantıda, yurtdışında yaşayan ve eğitim alan Azerbaycanlı gençleri bir araya getirmek, vatanlarıyla bağlılıklarını daha da güçlendirmek, yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan diasporasının etkinliğinin artırılması ve lobicilik faaliyetlerini güçlendirmek amaçlandı. Proje, Azerbaycan hakikatlerinin dünya kamuoyuna tam ve doğru bir şekilde aktarılması, Azerbaycan tarihinin, kültürel mirasının ve geleneklerinin devamlı tanıtımı, gençlerin yakın işbirliği içinde faaliyetlerini devam ettirmelerini hedeflemek üzere hayata geçirildi.

Toplantıya Türkiye, ABD, Kanada, Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa ülkelerinden gençler katıldı.

Azerbaycan Diaspora Gençlerinin Toplantısı Avusturya’da Yapıldı