Türkan Hüseynova
2 years ago - 35 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Azerbaycan ve ABD'li Bilim Adamlarından Ortak Proje

Büyük Kafkas Dağları'nın 3 boyutlu sismojeodinamik modeli geliştirilecektir.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünün "Sismoloji ve sismik tehlike" bölümümüm dekanı Doç. Gulam Babayev Fullbright Foundation'ın mali desteğiyle ABD'in Mişigan Üniversitesinde bilimsel iş gezisinde bulunmuştur. Babayev, Mişigan Üniversitesinin "Yer ve Ekoloji Bilimleri" bölümünün profesörü Natan Niyemi ile birlikte "Büyük Kafkasya'nın Güney Yamacında Mevcut Sismik Tehlikenin Modern Yöntem ve Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi" konulu araştırma yapmıştır.

Azerbaycan ve ABD


Araştırmalar sonucunda Büyük Kafkas Dağları'nın 3 boyutlu sismojeodinamik modelinin hazırlanması planlanmıştır. Bununla da Büyük Kafkas Dağları'nın etkin deformasyon hızı ve deprem tehlikelerinin daha doğru tahmin edilmesi mümkün olacaktır.

Kaynak: www.news.milli.az