Türkan Hüseynova
4 years ago - 1 Dakika, 18 Saniye
traz
en
kk
ky
uz
ru
tk

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Açıldı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Açıldı


Temeli 21 Ekim 2007 tarihinde Gürcistan'ın Marabda köyünde konulan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 30 Ekim 2017 tarihinde özel törenle açılışı yapıldı. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattından sonra bu hatt Azerbaycan'la Türkiye'ni birleştiren ikinci büyük projedir. Bu demiryolu hattı siyasi, ekonomik, strateji bakımdan önem taşımaktadır. İpek Yolunun bir halkası olarak nitelendirilen bu projenin gerçekleşmesiyle ekonomik güç ve vakit hızlılığı kazanıldı. Demiryolu vasıtasıyla Azerbaycan Türkiye'ye doğrudan gidiş-geliş sağlayacak ve uluslararası taşımacılık koridorlarına katılacaktır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla bir güne Kars'a, iki buçuk güne ise İstanbul'a ulaşmak mümkün olacaktır. Azerbaycan'ın ilk yıllarda transit geçişten kazanacağı yıllık gelir minimum 50 milyon dolar olacaktır. 

Gelecekte Avrupa ve Asya ülkelerine ait yüklerin bu demiryolu aracılığıyla her iki yönde taşımalarının hacmi artacak, Orta Asya ülkelerinin — Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan, aynı zamanda Afganistan'ın Avrupa ve dünya pazarlarına çıkışı kolaylaşacaktır. Projenin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılında 6-8 milyon ton yük, bundan sonra ise yılda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınacağı öngörülüyor. Bununla da Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye transit taşımalarından yüksek gelir elde edecektir.


Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Açıldı


Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Trans-Avropa ve Trans-Asya demiryolu ağlarının birleştirilmesini, yük ve yolcuların doğrudan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçmekle Avrupa ve Asya'ya çıkarılmasını sağlayacak, bölge ülkelerinin transit potansiyelinin artmasına, Avrupa'ya entegrasyon işlemlerinin hızlanmasına, uluslararası ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecektir.


Kaynak: www. sputnik.az/economy/