Selman Yamak
1 year ago - 4 Dakika, 50 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Baş Ağrısı İçin Okunacak Ayet ve Dualar

Baş Ağrısına İyi Gelen Dua ve Ayetler

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ), mü'minin ayağına batan bir dikene varıncaya kadar başına gelen her güçlük ve üzüntünün onun günahlarını temizlemeye vesile olduğunu belir­tir. Sadece şahsına değil, malına ve çoluk çocuğuna gelen bir be­lanın da Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmasına vesile olabileceğini ifade eder. Kulun günahları olup da, sildirecek yeterli sevabı yoksa üzüntü ve hastalık bu fonksiyonu görür ve onu âhiretin acı ve sıkıntılarından kurtarır.

Baş Ağrısı İçin Okunacak Ayet ve Dualar


Bu yazımızda baş ağrısı için okunacak dua ve ayetler konusunu işledik. 

Allah-u Teala'ya canı gönülden inanan müminlerin, hem maddi hem de manevi sıkıntı yaşadıklarında dua ibadetine başvurmaları en güzel ibadetlerdendir. Müslümanların ruhsal sıkıntı hallerinde kendilerini büsbütün iyi hissetmelerine kapı aralayacak çok çeşitli dualar ve sureler bulunmaktadır.  

Baş Ağrısı İle İlgili Hadis

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz. Alî (Radıyallahu Anh)'A şöyle buyurdu: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresi'nin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren oku.” 

Baş Ağrısının Şifası İçin Okunacak Ayetler

A) Haşr sûresi'nin 21. Ayet-i kerimesinden 24. ayete kadar okunur. 

Baş Ağrısı İçin Okunacak Ayet ve Dualar


Haşr Suresi 21-24 Ayetler Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

21- Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû hâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah.

Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

22- Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû.

âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver-Rahmânür-Rahîm.

23- Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû.

El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.

Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.

24- Hüvallâhül hâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ.

Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard.

Ve hüvel Azîzul Hakîm.


Not: Eğer ezber yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bir bilene danışmadan ezber yapmayın. Türkçe yazılışı ve okunuşu, Arapça okunuşuna tam denk gelmemektedir. Harfler arasında mahreç farklılıkları vardır.


Haşr Suresi 21-24 Ayetleri Meali

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    21- (Habibim) eğer Biz bu Kur'an'ı bir dağ üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah'ın korkusundan alçalmış ve parça parça olmuş görürdüm.

    Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.

    22- O görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.

    O çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

    23- O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur.

    Melik'tir, (mülk ve saltanatı devamlı olandır) Kuddûs'dür, (noksan sıfatlardan münezzehtir)

    Selam'dır, (bütün afet ve kederlerden sâlimdir) Mü'min'dir, (emniyet verendir)

    Müheymin'dir, (her şeyi gözetip koruyandır) Aziz'dir, (herşeye galibdir)

    Cebbar'dır, (kullarının hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir)

    Mütekebbir'dir. (azamet ve ululuk sahibidir)

    Allah (müşriklerini) koştukları ortaklardan münezzehtir.

    24- O, öyle Allah ki, Hâlık'dır. (herşeyi yaratan takdir edendir) Bâri'dir, (yoktan var edendir)

    Musavvir'di (bütün varlıklara şekil verendir)

    En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nu tesbih ederler. O, Azîz'dir, Hakim'dir.

B) El-Araf, Eş-Şu'ara ve Meryem Surelerinin birinci ayet-i kermesi, Şuara sûresinin birinci ve ikinci ayet-i kerime leri, en-Neml sûresinin yirmi altıncı ve eş-Şura sûresinin otuz üçüncü ayet-i kerimelerinin bir kısmı ve el-En-am sûresinin on üçüncü ayet-i kerimesi:

{ أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ الَّذِى}

Duasıyla birlikte okunur ki, şu tertip üzeredir. 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓصٓ*طٰسٓمٓ*كٓهٰيٰعٓصٓ*حٰمٓ عٓسٓقٓ*اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ* أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ الَّذِى* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلٰىظَهْرِهِ*أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ الَّذِى*وَلَهُ مَاسَكَنَ فِى اللَّيْلِوَالنَّهَارِوَهُوَالسَّمِيعُ العَظِيمُ. 

Türkçe okunuşu ve yazılışı:

ELİF- laam- miim- saad*da- siim-miim- keef- ha- ya- ayıın- saad* ha- miim- ayıın- siin- gaaf* Allahu la ilahe ille huve rabbul-arşil-aziim* üskün eyyühel-vec'u bihaggıllezi*in yeşe' yüskinirriiha feyezlelne ravakide ala zahrih*üskün eyyühel-vec'u bihaggıllezi*velehü ma sekene filleyli vennehari ve hüvessemi'ul-aziim. 

C) يَارَافِعُ  ismi şerifi ( üç, yedi, onbir, altmış altı ve üçyüz onüç gibi faziletli rakamlar sayısınca) okunur. 

Er-Râfi’ (c.c.) esmasının manası : İyileri yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete götüren, bataklıktan çıkaran, dereceleri artıran, mü’minleri yükselten, dilediklerinin mertebesini yükselten.


Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin. (Amin)