Dr. Atasağun
2 years ago - 2 Dakika, 21 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Büyük Hun-Türk Kurultayı Yaklaşıyor

Büyük Hun-Türk Kurultay'ının altıncısı bu sene 10-12 Ağustos tarihinde Macaristan'ın Bugac kentinde gerçekleştirilecek.

Kurultay sözcüğü Altay dillerinde soy ya da kavim toplantısı anlamına gelir. Kurultaylarda önemli kararlar alınır, farklı kavimlerin önderleri bir araya gelir, politik ve askeri konuların tartışılması gibi eylemler yapılırdı.

Büyük Hun-Türk Kurultayı YaklaşıyorKurultayın temelleri:
Macar Antropolog ve Beşeri Biyolog Andros Zsolt Biro'nun bir Kazakistan seyahati sırasında atılır. Burada yapmış olduğu genetik ve DNA analizleri sonucunda Macarların, Orta Asya'lı Türk nufuslarıyla benzerlik gösterdiğini ve Kazakistan'da bulunan Madyar kavmi ile isim benzerliğinin yanı sıra genetik benzerliğinin de olduğunu ispat etmiş ve bu ispatı 'Amerkan Journal of Pysical Anthropology' dergisinde yayınlanmıştır.  Bunun üzerine Madyar Kavmi 2007 yılında bir kurultay düzenlemiş ve buna Biro'nun önderliğinde Macar bir heyet de katılmıştır. Sago şehrinin Sarikop Gölü bozkırlarında gerleşen kurultayda at yarışları, güreş ve konserler yer almıştır.

Büyük Hun-Türk Kurultayı Yaklaşıyor


2008 yılında
Macarlar, benzer bir Kurultay'ı Macaristan'da da düzenlemeye karar vermişler ve Ağustos ayında Madyar kabilesinin özel konuk olarak davet edildiği bir kurultay gerçekleştirmişlerdir. Kurultay danışmanlığında heyetler 2 yıl sonra (2010 yılında) bütün Hun-Türk halklarının buluşmasına karar vermişlerdir.

2010 yılında Büyük Kurultay adı altında Macaristan'ın Bugac kentinde toplanılmıştır. Kurultay başlangıcında akraba milletlerin belleğinde yer etmiş olan büyük kahramanlarımız Atilla, Bayan Kağan, Madyar Baba, Kargıç Batır ve Arpad saygıyla anılmıştır.

Bu büyük kurultaya hem genetik hem de kültürel anlamda akraba olan Hun-Türk bilincine sahip milletler davet edilmiş ve Kurultay vesilesiyle heyetler birbirlerini kardeş olarak gördüklerini gösteren bir bildiriye imza atmışlardır.

Bildirinin esas metni şöyledir: "Tanrı'nın isteğiyle Macar, Madyar, Kazak, Özbek, Türk, Azeri, Uygur (Doğu Türkistan), Başkır, Çuvaş, Bulgar, Tatar, Türkmen, Moğol, Buryat, Nogay, Gagavuz, Karaçay, Yakut ve Japonlar Hun kardeşlerdir. Ortak Atalarının hatırası önünde  hep dayanışma içinde olacak ve birbirlerinin akıbetlerine sorumlulukla yaklaşacaklardır."

Büyük Hun-Türk Kurultayı Yaklaşıyor


2012 yılında
yapılan Kurultay'da temsilcilere Özbekistan'ın Karakalpak Özerk Topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dağıstanlı Avarlar ve Tuva temsilcileri de eklenmiştir.

Bu yılda Avrupa'nın en büyük gelenek yaşatıcı kutlaması gerçekleşmiş ve kurultaya 160 bine yakın insan katılmıştır. Yine aynı yılda dünyanın en büyük 'açık hava ve göçebe medeniyetleri tanıtıcı sergisi' gerçekleşmiştir.

Kurultay 2014 ve 2016 yıllarında da kendini geliştirerek devam etmiştir.

Büyük Hun-Türk Kurultayı Yaklaşıyor


Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan kurultaya katılım ücretsizdir. Kurultay alanında yurt ile kamp yapmak, yarışmalara başvurmak ücretsizdir. Sahnelerde katılımcı ülkelerin müzik ve halk oyunları sahnelenmektedir, savaşçı gelenek yaşatıcılar gösteri ve yarışmalar (okçuluk, atlı güreşçilik, köböre, atlı yarışmalar vb.) yapmaktadır. Kurultay Macaristan'ın Bugac kentinde 10-12 Ağustos tarihinde düzenlenecektir. 

Başvuru ve ön kayıt için tıklayınız.