Selman Yamak
3 weeks ago - 10 Dakika, 38 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Cuma Gününün Fazileti, Nikah düşer mi? Cuma Günü Yapılacak Olan İbadetler ve Daha Fazlası...

Cuma Gününün Fazileti, Nikah düşer mi? Cuma Günü Yapılacak Olan İbadetler ve Daha Fazlası...

Cumaya gitmeme tehlikesi, Nikah düşer mi?, Cumanın faziletleri, Hutbede yapılmaması gerekenler ve daha birçok konuyu istifâdenize sunuyoruz. Rabbim öğrendiklerimizle amel edebilmeyi, rızasına uygun yaşamayı, son nefeste hüsnü şehadet ve imanı kamil ile huzuruna varmayı bu aciz kuluna ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin 

Cumaya gitmemenin tehlikesi:

Ebu Hüreyre ve İbn Ömer’den (Radıyallâhu Anhum)'dan yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, minberi üzerinde şöyle buyurduğunu işittikleri belirtilmektedir: “Ya şu kavim ve topluluklar cumayı terk etmekten vaz geçerler ya da Cenâb-ı Hak onların kalplerinin üzerini mühürler de, hepsi gafillerden olurlar.”

Ebu Ca‘d ed-Damerî’den rivayete göre Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ile sohbeti vardı. Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim gevşeklik göstererek üç cumayı (üst üste) terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.”

Cumaya gitmemek nikaha zarar verir mi? 

Özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.

Cumaya hazırlık geceden başlar:

Ebû Rafi‘ (Radıyallâhu Anh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte de Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Duhân Sûresi’ni Cuma günü okuyanlara şu müjdeyi vermiştir: “Her kim Cuma gecesinde Duhân Sûresi’ni okursa, affedilmiş olarak sabahlar ve (cennette) iri gözlü huriler ile evlendirilir.”

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Yâsîn Sûresi’ni de belirtmek suretiyle şöyle buyurmuştur: “Her kim Cuma gecesi Duhân ve Yâsîn Sûrelerini okursa, sabaha affedilmiş olarak girer.”

Cuma gecesi Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Seyyidü’l-İstiğfâr” olarak bilinen duânın yapılması önemle tavsiye edilmiştir.

Ebû Sa‘îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Cuma gecesinde Kehf Sûresi’ni okursa, Allah Te‘âlâ o kimse ile Kâbe arasını nûr ile aydınlatır.”

Enes (Radıyallâhu Anh) Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şu hadîs-i şerîfi rivâyet etmiştir: “Cuma günü ve gecesinde bana çok salât ü selâm getirin, zira her kim böyle yaparsa, kıyamet gününde ben o kimsenin şahidi (şefaatçisi) olurum.”


Cumanın Fazileti ile ilgili hadisi şerifler :

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)'ın rivâyet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, iki Cuma arasında işlenen (küçük) günahlara, Cuma (namazı) keffâret olur.”

Mihmandâr-ı Nebî Ebû Eyyûb el-Ensârî (Radıyallâhu Anh)dan rivayetle, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Beş vakit namaz, Cuma namazları ve emaneti edâ etmek, ara­larındaki (küçük) günahlara keffaret olur” buyurduğunu ve kendisinin, “Emaneti edâ etmek nedir ya Rasûlellâh?” suâli üzerine, “Cünüblük guslüdür. Çünkü her kılın altında bir cünüblük var­dır” cevabı aldığını rivâyet etmiştir. 

Ebu Lübâbe (Radıyallâhu Anh) Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle rivâyet etmiştir: 

‘’Günlerin en üstünü ve Allah’ın katında en büyüğü cum‘a günüdür. Cum‘a günü Allah katında Ramazan ve Kurban bayramından daha büyüktür. Cum’a günlerinde beş haslet vardır; 

1-Allah Âdem(Aleyhisselam) ’ı cum‘a günü yarattı. 

2-Âdem(Aleyhisselam) ’ı cum‘a günü yeryüzüne indirdi. 

3- Âdem(Aleyhisselam) cum‘a günü vefat etti. 

4- Cum‘a günü öyle bir saat vardır ki, kul haram istemediği müddetçe, o saatte isteyip de Allah’ın vermediği hiçbir şey yoktur. 

5- Kıyamet de cum‘a günü kopacak. Cum‘a günü korkmayan hiçbir mukarreb melek, gök, yer, rüzgâr, dağ ve deniz yoktur.’’

Hutbe Esnasında Yapılmaması Gerekenler:

Günümüzde yapılan en önemli hataların başında, imam minberdeyken cemaat arasında bulunanların konuşmaları ve namaz kılmaya devam etmeleri gelmektedir. Hatib minberdeyken namaz kılınmaz, kuran okunmaz, verilen selâm alınmaz; cemaat asla konuşmayıp sessiz bir şekilde hutbe dinlenilir. 

Hatibin sesli şekilde duâ etmesi durumunda âmin dahî denilmez. Hutbe esnasında Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in adı zikredildiğinde Salât-ü Selâm’da bulunulmaz. İmam Ebû Yûsuf (Rahimehullâh), Salât-ü Selâm’ın gizlice okunabileceği kanaatindedir.

İmam hutbe okumak için minbere çıktığında cemaatin konuşması, Kur’ân okuması, cumanın ilk sünnetini tamamlamak dışında herhangi bir namaza durması mekruhtur.

İmam Mâlik(Rahimehullâh) el-Muvattâ’ında bu konuya dair Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)'dan şu hadisi nakletmiştir: 

“İmam cuma günü hutbe okurken (yanındaki) arkadaşına ‘sus’ dersen sen de (onun gibi) lağv (boş iş) yapmış olursun.”

İbn Abbas ve İbn Ömer (Radıyallâhu Anhum)dan, imam cuma günü (minbere) çıktığında konuşmanın ve namaz kılmanın mekruh olduğu rivayet etmiştir.”

Hapşırana teşmitte bulunmak (Yerhamukellâh demek) ve selâm almak mekruhtur. Zira hutbe dinlerken teşmitte bulunma sünneti ve selâm almanın vücubu kalkmıştır.

İmam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh)dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Hutbeyi dinlemek Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in ismi zikredildiğinde ona salât getirmekten daha fazîletlidir. İmam Ebû Yûsuf (Rahimehullâh)' dan, (hutbeyi dinleyen kişinin) içinden salât getirmesi gerektiği nakledilmiştir. Zira bu, onu dinlemekten alıkoymaz. Böylece iki fazîleti de elde etmiş olur. Sahih görüşlere göre, hapşıranın kendisi içinden hamd eder.”

İmam hutbede iken bir şey yemek ve içmek de uygun görülmemiştir.

Cuma Gününün Fazileti, Nikah düşer mi? Cuma Günü Yapılacak Olan İbadetler ve Daha Fazlası...

Cuma Günü Yapılacak Olan İbadetler :

1- Cuma sabahı gusletmek: Ulemânın cumhûruna göre Cuma günü gusletmek sünnettir. Bu guslün namaza mı yoksa güne mi ait olduğu konusunda ise ihtilaf edilmiştir. Hanefî ulularının mezhebine göre sabah namazından sonra gusletmek, bu sünnetin fazîletine erişme açısından kâfidir.

2- Cuma günleri Kur’ân okumak: Cuma günleri Kur’ân tilâvetine ağırlık vermek ve bilhassa bu günde okunmalarında fazîlet bulunduğu haber verilen: 

Yasîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhan’ı okumak, Cuma günü yapılması fazîletli diğer amellerdendir.

3- Cuma günleri koku sürünmek: Genel bir sünnet olan koku sürünmeye Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in Cuma gününde daha çok ehemmiyyet verdiği ve bu gün özelinde özellikle dikkat çektiği haber verilmiştir. Buna göre Cuma günleri güzel koku sürünme hususuna diğer zamanlara göre daha bir ihtimam gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

4- Tırnak ve istenmeyen tüylerden temizlenmek: Gusül abdestiyle birlikte, dinîmizin bedenî temizlik kapsamında emrettiği tırnakların  kesilmesi veya yolunması gereken tüylerden arınmak için Cuma gününü tercih etmek de bugünün faziletine erişme açısından önemlidir.

5- Cuma günleri temiz elbise giymek: Cuma günleri temiz ve mümkünse yeni elbise giymek, yeni bir elbiseyi Cuma gününe tahsis etmek de sünnette yer alan hususlardandır.

6- Cuma günleri salavât-ı şerîfe getirmek: Cuma günüyle âdeta özdeşleşmiş amellerin başında, salavât-ı şerîfe getirmek gelmektedir. Cuma günü, haftanın diğer günlerinde getirdiğimizden daha fazla salavât-ı şerîfe getirmeliyiz. 

Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

“Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir gün şöyle buyurdu: Cuma günü bana çok salâvât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlaka bana arz edilir. Salâvât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.

7- Cuma günleri misvak kullanmak: Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Cuma günleri misvak kullanma konusunda hassasiyetini ifâde eden hadîs-i şerifler vârid olduğundan, misvak kullanma konusunda bu günde daha hassas olunmalıdır.

8- Cuma günleri sadaka ve sadakâ-i câriye vermek: Cuma günleri gerçekleştirilecek amellerin diğer günlere nazaran daha sevimli olacağı haber verildiğinden bu günde sadaka ve sadaka-i câriye vermeye çalışılmalıdır.

9- Cuma günü icâbet saatini gözetmek: , Cuma günü duâların asla geri çevrilmeyeceği haber verilen bir zaman dilimi olarak ‘icâbet saati’ni gözetmek, bu bilinçle duâlara ağırlık vermek ve bolca istiğfar ve tevbe etmek, Cuma günü ağırlık verilmesi gereken işlerdendir.

10- Cuma namazına erken gitmek: Cuma namazına erken gitmenin fazîletine işaret eden pek çok hadis vârid olmuştur. Dolayısıyla Cuma namazı için mescide mümkün mertebe erken gitmeli ve Cuma saatine kadar Kur’ân tilâveti, zikir ve duâ ile meşgul olmalı, Cuma sohbeti dinlenilerek istifade etmeye çalışılmalıdır.

11- Cuma günleri kabir ziyâretleri: Cuma günü duâlar müstecâb olduğundan yakınların kabirleri ziyâret edilmeli, onların affı ve mağfireti için duâ edilmeli ve Kur’ân tilâvetiyle beraber sadaka da verilmek suretiyle onların ruhlarına hediye edilerek Cuma gününün bu fazîletlerinden istifâde etmeye çalışılmalıdır.

12- Cuma günleri davranışlarda daha özenli olmak: Bayram havasında geçirilmesinin lüzûmundan bahsettiğimiz bu mübârek günde hiç kimseyi rahatsız etmemeli, namaz ve diğer topluluklar için cemaatlere iştirak ederken nâhoş ve ağır kokulardan kaçınmalı, Cuma gününün ihyâsına mâni olacak hal ve hareketlerden uzak durulmalıdır.


Mescide Erken Gitmeye Özen Göstermek:

Cuma Günleri Cuma Namazı için camiye erkenden gitmek, mescide girildiğinde iki rekât Tahiyyetü’l-Mescid namazı kılmak,sohbet yapılmıyor ise Kehf Sûresini okumak veya dinlemek mendub kabul edilmiştir. 

Cuma için tekbir almak, yıkanmak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek ve koku sürünmek müstehabdır.

Ebu Hüreyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: Cuma günü olduğu zaman mescidin kapısı yanında me­lekler durur, gelenleri öncelik sırasıyla yazarlar. Erken gelenin misa­li bir deve kurbân eden kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır kurbân eden gibi; ondan sonra bir koç kurbân eden gibi; ondan sonraki bir tavuk sadaka eden; sonra bir yumurta sadaka eden gibidir. İmâm hutbeye çıkınca melekler sahîfelerini dürüp zikri dinlerler” 

Cuma Gününün Fazileti, Nikah düşer mi? Cuma Günü Yapılacak Olan İbadetler ve Daha Fazlası...

Ön Saflara Doğru İlerlemek:

Mescide giren kimse insanlara eziyet vermeksizin, saflarda boş yer bulunması durumunda ön saflara yakın bir yere ulaşıncaya kadar ilerleyebilir. Mescide girdiğinde hutbe başlamışsa, boş bulduğu yere oturur. Eğer girişte boş yer bulamamışsa ve ön saflarda boşluk kalmışsa, zarurete bağlı olarak boşluk bulabileceği yere kadar ilerler.

İlk Sünneti, Hutbe Başlamadan Evvel Tamamlamak:

Cuma Namazının ilk sünnetini kılma konusunda acele hareket edilmeli, kılınan namaz imam minbere çıkmadan tamamlanmaya çalışılmalıdır. Eğer namaz bitmeden evvel imam minbere çıkmış bulunursa, kılınmakta olan namaz vâciblerine riayet edilerek en kısa süre içerisinde kılınmalıdır. 

Cuma Namazına Sonradan Yetişenin Durumu:

Cuma Namazına sonradan yetişme konusunda Hanefî Mezhebi içerisinde ihtilâf vâki olmuştur. Fetvâ verilen görüşe göre; İmâma teşehhüdde (tahiyyat ta) uyan ve hatta imâma, selâm verip de sehiv secdesi için secdeye gittiğinde tâbi olan kimse, cemaate yetişmiş sayılır ve Cuma Namazını, kılamadığı rekâtları kılmak suretiyle namaza devam eder.

Cuma namazından sonra yapılacak faziletli ameller :

Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivâyet edildiğine göre, Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

Her kim cuma günü imam selâm verdiğinde, ayağını bükmeden (namaz hâlini bozmadan) Fatiha, ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer kere okursa, kendisi için geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

Allahu Teâla'ya ve âhiret gününe inananların sayısınca da kendisine ecir verilir."

Îmâm Gazâlî (Rahimehullah) bu terkibi yapan kişinin bir cumadan öbür cumaya kadar şeytandan da korunacağını ifade etmiştir.

İbni Muntasır (Rahimehullah)'ın "Manzûme"sinde zikrettiğine göre: "Cumadan sonra bu vazîfeye devam eden kişilere Allah-u Teala bütün erkek ve kadınların kalplerinde kabül ve heybet ihsân eder. Zikir ve duâların sirları hakkında eser yazan bir çok âlim bu hususa değinmiştir.

Cuma Günü Sefere(yolculuğa) Çıkmak:

Cumâ Namazını kişinin, mûkim bulunduğu yerde kılması önemli görülmüş, sefere çıkmak için Cuma gününü tercih etmek mekrûh kabul edilmiş ve bu durum, Cuma Gününün zevâliyle (ilk ezan) kayıtlanmıştır. Cuma Günü zevâl (ilk ezan) vaktinden evvel sefere çıkmak ise mekrûh değildir.

Cuma vakti  alış-veriş yapmanın hükmü:

Cumâ günü cuma ezanını işiten kimselerin çarşı ve pazardaki alışverişlerini bırakıp Cuma namazına gitmeleri gerekir. Cuma namazı ile yükümlü kişilerin Cuma günü zevâl vaktinden (ilk ezan) sonra hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmaları Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruh olmakla birlikte yapılan alışveriş geçerlidir. Diğer mezheplere göre bu vakitte alışveriş yapmak haramdır ve bu esnada yapılan akit geçerli değildir(batıldır).


                                      ومنالله التوفيق