Sevde Kalafat
3 years ago - 1 Dakika, 20 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri

Türk İslam alimleri ve buluşları

Günlük hayatta kullandığımız pek çok teknolojik icadın Batılılar tarafından yapıldığını biliyoruz. Fakat günümüz teknolojisini oluşturan birçok büyük icadın temelinin bundan yüzlerce yıl önce Türk-İslam bilginleri tarafından atıldığını da unutmamamız gerekiyor. Bu yazımızda modern bilimin atası olan bazı Türk İslam Bilim adamları hakkında bilgi vermek istiyoruz. 

Fârâbî

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri


Fârâbî, ilimleri sınıflandırmıştır.

Hava ve ses titreşim sistemini bulmuştur.

“Muallim-i Sânî” olarak bilinir.

İslam dünyasında pozitif bilimleri başlatan kişidir.

Tarihte ilk kez “Birleşmiş Milletler” fikrini ortaya atan kişidir.

Dünyanın ilk modern müzik kitabını yazmıştır. (Kitabü’l Musiki)

Rübap ve kanunun son şeklini vermiştir.

El-Bîrûnî

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri


Gazneli Mahmut’un “sarayımın en değerli hazinesi” dediği kişidir.

Newton’dan önce yer çekiminden bahseden ilk kişidir.

Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü savunan ilk kişidir.

Dünyanın çapını hesaplamıştır.

Ekvatorun uzunluğunu çok az bir yanılma ile hesaplamıştır.


İbn-i Sina

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri


Eserleri Avrupa’da ders kitabı olarak okutulan alimdir.

Dünyada ilk mide ameliyatı gerçekleştiren kişidir.

Farmakolojinin kurucusu kabul edilir.

"Tıbbın Hükümdarı" olarak anılmıştır.

Mikrobu tarif etmiştir.

Hârezmî

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri


Cebrin kurucusudur.

Astronomi ile uğraşmıştır.

Dünyada “0” rakamını kullanan ilk kişidir.

Bağdat'ta kurulan "Beytü'l Hikme"de yöneticilik yapmıştır.

Uluğ Bey

Dünyada Büyük İzler Bırakmış Türk-İslam Alimleri


Timur'un torunu olan Uluğ Bey, hem hem devlet adamı hem de bilim insanıdır.

Semerkant’ta kendi adına rasathane yaptırmıştır.

Devrin önemli bilginlerinden Ali Kuşçu öğrencisidir.