Hasan Özkan
1 year ago - 2 Dakika, 34 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Elektrik Endeksli Yerli ve Milli Kripto Para Önerisi: TURA

Elektrik Endeksli Yerli ve Milli Kripto Para Önerisi: TURA


Bir önceki yazımdan hatırlatma yaparak başlamak istiyorum: “Dijital teknolojiler ve kullanımları, ekonomimizdeki radikal değişikliklerin arkasındaki itici güçtür, kamu ve özel alanların sınırlarını yeniden çizerek sosyal etkileşimleri yeniden şekillendirir. Bu değişikliklerin yansımaları artık her şeyi kapsamakta ve yarının toplumunu konumlandırmaktadır."

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ile birlikte 2009 yılında ortaya konulan Bitcoin, sahibi ve merkezi bir otoritesi bulunmayan ve gücünü kullanıcılarından alan ilk eşler arası ödeme yöntemidir. Temelini oluşturan şifrelenmiş (kriptolu) dağınık veri tabanı teknolojisi nedeniyle kripto para olarak adlandırılmıştır.

Türkiye’de gündem her zaman çok yoğun, dertler sıkıntılar bitmek bilmiyor. Yetkililerin mevcut sorumluluklarının üzerine bir de teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, devletin ve milletin faydasına olanları tatbik etmek gibi zaruri sorumluluklar da eklendi.

Türkiye’nin Yerli ve Milli Kripto Para meselesi de işte bu sorumluluklardan bir tanesi!

Bitcoin, sahibi ve merkezi otoritesi bulunmayan bir sistem gibi gözüküyor, dolayısıyla bu sistem ile asıl amacın; Devlet ve Millet arasındaki kuvvetli bir bağ olan paranın ortadan kalkması olduğunu düşünenlerdenim.

Peki Türkiye ne yapmalıdır?

Hükümet bir an evvel Kripto Para Merkezi ‘ni devreye almalıdır.

Peki bu yerli ve milli kripto para neye endekli olacak? Altın mı? Gümüş mü?

Bir ürünün kabul edilen değerini biz para ile tespit ediyoruz, parayı da değerli ve az bulunan bir maddeye endeksliyoruz değil mi? Bu maddenin değerini de onu üretirken kullandığımız aletlerin ve harcadığımız enerjinin kabul edilen bedeline göre belirliyoruz. O aletlerin bedeli de yine o aletleri yaparken kullandığımız aletler ve harcadığımız enerjinin bedelinin toplamı değil midir?

O halde parada ana fikir: Enerji

Enerji doğrudan ölçülemeyen bir değerdir ama elektrik enerjisi ölçülebilmektedir.

“Elektrik enerjisi paranın endekslenebileceği en makul enerji türüdür.”

Elektrik üretimini bütün ülkeler ihtiyaçları kadar yapmak zorundadır. Bir ülkenin elektrik tüketimi arttıkça o ülkenin gelişmişlik oranı da artmaktadır. Elektrik endeksli para ile ülkenin elektrik tüketimi ne kadar artarsa üretimi de o kadar artacak, parası da o kadar değerlenecektir. Altın, gümüş v.b maddelere bağımlı olmadan, elinde en fazla bulunduranın patron olmadığı bir sisteme dönmek zorundayız. “Mühür kimde ise Süleyman O’dur” sistemini yıkmak zorundayız. Elektrik enerjisini bütün devletler üretebileceği için tekel ortadan kalkar. Hatta yenilenebilir enerji ile millet de elektrik üretmekte, paranın değerine doğrudan etki etmektedir.

Devlet otoritesi ve merkeziyeti altında Millet tarafından üretilen ve korunan Yerli ve Milli Kripto Para düşüncesi sizi de heyecanlandırmıyor mu?

Elektrik endeksli Yerli ve Milli Kripto Paraya “TURA” ismini öneriyorum.

Tura kelimesinin kökeni “Tuğra”dır. Tuğra, padişahın ismi ve lakabı bulunan imzasıdır. Hat sanatının bir kolu halinde yüzyıllar boyunca usta hattatlar eliyle yazılmıştır. Türkçe’de kelime olarak padişahın ismini ihtiva eden özel bir işaret, padişahın imzası gibi anlamlar ifade eder.

TURA ‘nın aslı Oğuz lehçesinde tuğrağ olup, hükümdarın basılmış imzası demektir.

TURA elektrik enerjisine endeksli olacağından, Millet de elektrik üretebildiğinden, Milletin imzasını taşıyacaktır.

Milletin imzasını taşıyan paraya hangi güç “hayır” diyebilir?

Saygılarımla
Hasan ÖZKAN

Twitter: @HasannOzkann