S KENC
3 years ago - 3 Dakika, 1 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Endüstri 4.0'ın Sonu Geldi mi?

Son zamanlarda teknoloji dünyasında dillendirilen ve insan hayatında büyük değişikliklere neden olduğu/olacağı tartışılan;

  • Sanayi 4.0
  • Teknoloji 4.0
  • 4. Endüstri Devrimi
  • 4. Sanayi Devrimi
  • Endüstri Çağı

gibi pek çok ad verilen dönem yaşanırken Endüstri 5.0 adı telaffuz edilmeye başlandı. İlk defa 2017 CeBIT Bilişim Eurasia’da konuşulurken Almanya gibi gelişmiş ülkelerin henüz 4.0'a geçeceğini söylemesi ne anlama geliyor? Alman yetkililer 2025 yılına gelindiğinde Endüstri 4.0 ülkemizde oturmuş olacak derken Türkiye endüstrinin hangi evresinde? TÜBİTAK’a göre Türkiye Endüstri 2 ile 3 arasındaymış. Başka bir soru ise Japonya başbakanı tarafından dillendirilmiş olan Toplum 5.0 aslında Endüstri 5.0 mı? Hep birlikte öğrenelim.

Endüstri 4.0


Bunun için öncelikle Endüstri 1, 2, 3, 4, 5 nedir ve ayrımları nelerdir, onların ayırdına varmak gerekir.
 

Endüstri 1.0 denilen dönem buharlı makinenin bulunması, buhar gücünün kullanımıyla başlar. Tarihler 1695'i gösterdiğinde buhar gücüyle hareket eden makine profesyonel anlamda çalışmaya başlamıştır. Ardından buharlı ve yandan çarklı nehir gemileri kullanılmaya başlanır. Bu makinelerle uluslararası seyahat yapmak o zaman mümkün değildi. Ancak ilk araba kullanma fikri buharlı makinelerin kullanıldığı döneme kadar uzanmaktadır.

Endüstri 1.0 döneminde makine mantığının ortaya çıkmasıyla birlikte hayatın içinde yer aldıkları dönem daha çok 2.0 dönemine denk gelir. Endüstri 2.0 döneminde makinalar gücünü artırdığından daha hızlıdır. Henry Ford tarafından arabanın bir bantta seri olarak üretimi bu dönemde başlamıştır. Artık at arabası kullanmanın yanı sıra buharlı makineyi kullanarak hizmet verme döneminden daha güçlü ve hızlı araçların üretilip çoğalmasını sağlayan seri üretimle birlikte satın alma gücü olanlar satın alarak kendi araçlarını kendileri kullanmaya başlamıştır. Günümüzün tüketim mantığının bu dönemde başladığı söylenebilir. Kişiye özel değil, seri olarak üretilen ürünün ihtiyaç duyanlar tarafından beğenilip alınması ön plandadır.

Apple tarafından daktilonun elektronik hale getirdiği dönemle başladığı söylenebilen ve günümüze kadar varlığını sürdüren Endüstri 3.0 çağı bilgisayar çağı olarak anılır.

Gelişmiş ülkelerde 1971-1976 yıllarında başlayan 3.0 ülkemizde 1995-2000 yılları arasında başlamıştır. Ancak her ülkede aynı düzeyde gelişim gösterdiği söylenemez. Bazı ülkelerde FIFA, PES vb. oyunlarda daha çok kullanılan bilgisayarlar gelişmiş ülkelerde fabrikalara entegre edilerek üretime katkı sağlamışlardır. CNC, NC, PLC ile makineler, yazılım ve bilgisayar entegre edilerek müthiş bir üretim sürecine geçilmiştir. Üretim artışı gerçekleştirilirken hatalar da en aza indirilmiştir.

Almanların sıkı çalışması sonucu yeni bir evreye geçilirken adına Endüstri 4.0 denilmişti. 

Fabrikaların birbirine bağlanması fikri üzerinde yoğunlaşmanın sonucunda tarihler 2010'u gösterdiğinde yeni bir evreye geçildi. Markalar rakip olma yerine birbirleriyle uyum içinde çalışsın düşüncesi de bu fikrin ürünüdür. Bir akıllı telefon üreticisinin başka bir firmadan işlemci satın alması buna verilebilecek iyi bir örnektir. Rekabet etme yerine tüketiciye birlikte satma fikri yeni işbirliklerini ortaya çıkarmıştır. Bu gün elde edilen teknoloji, eskisi piyasada tüketildikten sonra sürülmeli, yeni güncellemeler satılmalı vb. fikirlerin sahneye sürüldüğü dönem Endüstri 4.0 dönemidir.

Nesnelerin interneti kavramı da yine bu dönem varlık göstermeye başlamıştır. Makine ile birlikte yapay zeka ve akıllı cihazlar bu dönemde birleşmeye başlamıştır. Bu yönüyle teknoloji çağı olan 4.0 evresi henüz tamamlanmış değil. Yapay zekanın devreye girmesi 4.0'a mı dahil olacak yoksa yeni bir dönemin başladığına mı işaret ediyor henüz netlik kazanmasa da Japon başbakana göre yapay zeka Endüstri 5.0 dönemini başlatmıştır.