Zeynep Güzel
3 years ago - 2 Dakika, 18 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Ertuğrul Bey, Kayı Boyu ve Bir Türk Devletinin Doğuşu

Dünyanın seyrini değiştiren Osmanlı Devleti’nin Oğuzların Kayı boyundan geldiği herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle eski Osmanlı arşivleri ve günümüzde yapılan araştırmalar, Osmanlıların Kayı boyuna mensup olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Osmanlı’nın çekirdeğini teşkil eden bu boyun başında ise Ertuğrul Bey bulunuyordu. Peki, Ertuğrul Gazi kimdir, Kayı boyunun Söğüt’e yerleşmesindeki rolü nedir?

Ertuğrul Bey, Kayı Boyu ve Bir Türk Devletinin Doğuşu


Ertuğrul Bey ve Soyu

Ertuğrul Gazi hakkında ilk bilgiler, 15. yüzyılda kaleme alınan kaynaklarda görülmektedir. Bu kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin soyu Oğuz Han'a kadar gitmekte, hatta Hz. Nuh'un oğullarından Yafes'e kadar ulaşmaktadır. Oğuzlar'ın Kayı boyu mensuplarından olan Ertuğrul Gazi'nin ailesi hakkında ise tarihçiler aynı görüşleri savunur. Ortak kanaate göre babası Gündüz Alp, annesi Hayme Ana, kardeşleri ise Gündoğdu, Sungurtekin ve Dündar'dır.

Ertuğrul Gazi’yi konu alan eserler, ölümünden yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin ismine ilk kez, Şemseddin Muhammedül Cezerî'nin “Tarihül İslâm” adlı kitabında rastlanmaktadır. Bunların yanında Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun ile ilgili olarak da fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadece Savcı Bey, Osman Bey ve Gündüz Alp adında üç oğulları olduğu bilinmektedir.

Kayıların Söğüt’e Gelişi

Ertuğrul Bey, Kayı Boyu ve Bir Türk Devletinin Doğuşu


Kayılar
, reisleri eşliğinde ilk olarak Karacadağ’ı yurt tutmuşlardır. I. Alaaddin maiyetinde 340 kişi ile Karacadağ’a gelen Ertuğrul Gazi, burada bir süre kaldıktan sonra sultandan yeni yurt isteğinde bulunmuştur. Sonrasında Söğüt’e gelerek Bizans üzerine akınlarda bulunmuş, İznik Rum İmparatorluğu ile Eskişehir yakınlarında yapılan savaşa katılmış ve bu savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

1231 senesinde Karacahisar ve sonrasında Söğüt’ü ele geçiren Ertuğrul Gazi’ye bu topraklar yurtluk olarak verilmiştir. Selçuklu Bizans sınırında uç beyliği yapan Ertuğrul, 1279 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev hükümdar olunca onun huzuruna çıkmış ve hediyeler sunmuştur. Bu tarihten sonra oldukça yaşlanan Ertuğrul Bey, Kayı boyunun idaresini oğullarından biri olan Osman Bey’e bırakmıştır. 1281 yılına gelindiğinde ise 93 yaşında Söğüt’te vefat etmiştir.

Ertuğrul Bey, Söğüt bölgesine yerleşerek tarihteki en büyük imparatorluklardan birisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atmış çok önemli bir şahsiyettir. Osmanlı dirilişinin mimarı Ertuğrul ve sonrasında onun soyundan gelen Osmanlı sultanları ise devraldıkları bu küçük Türkmen Beyliği’nin muhafızı olmuşlar ve kurdukları Osmanlı Devleti’ni yetmiş iki milleti bir arada tutan hoşgörü politikası ile yönetmişlerdir.

Günümüzde ise her yıl Kütahya Domaniç’te her yıl eylül ayının ilk pazar günü, Ertuğrul Bey’in annesi Hayme Ana adına “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şöleni” düzenlenmekte, Kayı boyunun Söğüt’e göçü canlandırılarak gençlerin zihnine kazınmaktadır.