S KENC
2 years ago - 2 Dakika, 48 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Finlandiya Eğitimde Marka Olmayı Nasıl Başardı?

Finlandiya eğitim sisteminin başarı öyküsü

Finlandiya Eğitimde Marka Olmayı Nasıl Başardı?


Asfalt yol Brezilya’ya ilk defa yapıldığında takvimler 1909 yılını göstermekte iken, bu nimetten Finlandiya ancak 1963 yılında yararlanmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada Brezilya zengin ve fakir öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğini oturtamamışken, Finlandiya’nın bunu nasıl başardığı merak ediliyor. Bunun yanıtını bulmak için 1970’li yıllara dönmek gerekiyor. Yenilikçi reformların getirdiği büyük yenilikler Finlandiya’yı bugün “yetenek kuluçkası makinesi” haline getirdi. Özetlemek gerekirse Finlandiya, bu alanda dünya neyi yapıyorsa tam tersini yapmaya koyuldu. Bu kapsamda;

  • Ders saatleri
  • Sınav sayısı
  • Ödev sayısı

azaltılarak işe başlandı. Kaliteli bir eğitim sisteminin sadece iyi eğitim politikalarıyla değil aynı zamanda sosyal politikalarla olduğunun altı çizildi. Pasi Sahlberg adlı bir eğitimci 1990’lı yıllarda çıkardığı “Finlandiya Dersleri” adlı kitabında konuya değinmiş, yüksek sosyal refah düzeyinin eşit fırsatlar doğurduğunu; kaliteli ve bedava eğitimi garantilediğini dile getirmiştir.

Finlandiya Eğitimde Marka Olmayı Nasıl Başardı?


İş Adamı ile İşçi Çocuğu Aynı Sınıfta

Herhangi bir ücretin olmadığı ve toplumun her gelir grubunun aynı okula gittiği bir okul olan Viikki bu konuda iyi bir örnek teşkil ediyor. Sağlıklı ve bol miktarda beslenme imkanı olan okulda sağlık hizmetleri ve diş tedavisi de ücretsiz. Psikolog ve pedagogların aktif bir rol aldığı okulda disleksi vb. durumlara anında müdahale edilerek gerekli şartlar oluşturulmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz Sahlberg, bir ülkenin eğitim sistemi performansını azaltan güçlü etkenleri, çocuk yoksulluğu, sosyal eşitsizlik ve yetersiz temel hizmetler olarak belirtiyor.

Finlandiya Eğitimde Marka Olmayı Nasıl Başardı?


1960’lardan Başlayan Değişim

600 yıl İsveç Krallığı, 100 yıl civarında da Rusya İmparatorluğu egemenliği altında yaşayan Finliler aslında dirençli bir toplum olarak bilinmekte olup, 1917 yılında tam bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Eğitim kurumlarına aktaracak paranın bulunamadığı ve devlet okullarının yetersiz olduğu 1960’lı yıllarda Finlandiya nüfusunun yalnızca %10’u ortaokul, %7’si üniversite mezunu idi. 70’lerle birlikte “insan sermayesi” devletin geliştirmekte öncelikli alanı oldu. Zorunlu 9 yıllık ilk ve ortaöğretim sosyal kapsayıcılık ve eşitlik değerleriyle şekillendirildi. Diğer aşamada öğretmenlere harika bir mesleki eğitim vermek vardı. Finli gençler bugün bile hukuk ve tıptan ziyade ağırlıklı olarak öğretmenlik mesleğini tercih ediyor.

Finlandiya Eğitimde Marka Olmayı Nasıl Başardı?


Toplum Katılımı ve Bugün

90’lara gelindiğinde Finlandiya’da devlet, aileler, özel sektör temsilcileri ve politikacıları bir araya getirmiş, derinlikli ve hızlı dönüşüm bu şekilde toplumsal katılımla birlikte başlamıştır. Bu katkılar Fin eğitim sistemini zirveye taşımayı başarmıştır. Bunun da bir sonucu olarak OECD’nin 2001 yılında yaptığı PISA değerlendirmesinde Finlandiya 1. sıraya çıkmıştır. Finlandiya’da bugün bir bebek dünyaya geldiğinde anneye 105, babaya 54 işgünü ücretli izin veriliyor. Bu, ilk yaşların ebeveynle geçirilmesi ve yakın temas kurulması anlamına geliyor. Anne-babadan biri çocukla kalma kararı alırsa aylık 450 € destek tahsis ediliyor. 3 yaşına kadar işe dönme hakkı saklı kalıyor. İş yükleri de azaltılıyor. Bugün Finlandiya, anaokulundan doktoraya kadar eğitimin ücretsiz olduğu bir ülke olarak, eğitim seviyesinin yanı sıra;

  • Kazandığı Nobel ödülleri
  • Ünlü bir telekomünikasyon devi (Nokia)
  • Dünyada en fazla kullanılan işletim sistemlerinden birisi (Linux)
  • Ünlü yazılımları (Angry Birds, Clash of Clans, Max Payne vb.)
  • Kısa mesajı (SMS) icat etmesi

ile bilinen bir Avrupa ülkesi olarak gelişmekte olan ülkelere “değişim örneği” olmayı sürdürüyor.