şerafettin derin
1 year ago - 2 Dakika, 16 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Hastalıkların Kaynağı, Birbiri Üstüne Yemek Yemektir

Tıp otoriteleri aşırı yiyip içmenin sağlığa büyük tahribat yaptığını üzerine ba­sarak anlatırlar. Doktorların üstadı olan İbni Sina bu konuda der ki, "Midenin belli bir sindirim zamanı vardır. Bu da ortalama dört saat kadardır. Bundan önce yenilen şeyler mideyi yorar, sindirimi güçleştirir, zamanla da has­talıklara sebep olur. Sindirim sistemi vücud fabrikasının motoru mahiyetindedir. Ondaki küçük bir arıza diğer organlara da kolaylıkla yansır."

Hastalıkların Kaynağı, Birbiri Üstüne Yemek Yemektir


Ali (r.a.) rivayet ediyor.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.

Resûl-ü Ekrem (as.m.) sağlığı tehdit edici bir davranıştan bahsetmekte, bunun önemli olan bir tanesi üzerinde durmakta, bunun da birbiri üzerine yemek yeme olduğunu bildirmektedir.

Pey­gamber Efendimiz (a.s.m),Âdemoğlunun doldurduğu kapların en kötüsü midesidir.” buyurmuşlardır.

Hz. Mikdam bin Ma’dikerb (ra) rivâyet ediyor:

"Âdemoğlu midesinden daha kötü bir kabı tıka basa doldurmuş değildir. Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Daha fazla yiyecekse midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın.

Peygamberimiz acıkmadan yememeyi, yenildiğinde de çok yenilmemesini öğütlerlerdi. İranlı bir doktor günlerce kaldığı halde kendisine hasta gelmeyince Resûlullaha müracaat etmişti. Sahabîlerin niçin hasta olmadığı dikkatini çekmişti. Sormadan edemedi. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şu cevabı verdi: 

Benim ümmetim iyice acıkmadan yemek yemezler. Yedikleri zaman da tıka basa değil, daha iştahları varken kalkarlar.” 

Doktor heyecanla şöyle dedi: “İşte sağlığın şartı budur.

Hastalıkların Kaynağı, Birbiri Üstüne Yemek Yemektir


Temiz ve helâllerden beslenme, Rabbimizin emridir. Bunu aşmak, taşkınlık ve zulümdür. Her zulüm gibi, bu taşkınlık da ilâhî gazabı celbeder. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulmuştur:

Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helâl olanlarından yeyin. Bu hususta azgınlık ve nankörlük de etmeyin! Yoksa gazabım üzerinize iner. Gazabım da kimin üzerine inerse, o muhakkak helâk olmuş demektir.” (Tâhâ, 81)

Hadîs-i şerîfler de, insanları çok yemek konusunda uyarmaktadır:

Mide hastalıkların evidir. Tedavinin özü ise perhizdir.” (Ebû Dâvud, Tıb, 13/3856)

Âdemoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak ille de -mideyi dolduracaksa- bari onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine!..” (İbn-i Mace, Yiyecekler 50/3349; Tirmizi, Zühd 47/2381).

Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zayıflığı!” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr Tercümesi, Hadis No: 295)

Sizin Allâh’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr Tercümesi, Hadis No: 221)

Kaynak : http://sifalibitkideposu.com/butun-hastaliklarin-kaynagi-birbiri-ustune-yemek-yemektir/