Dilek Özdemir
2 years ago - 1 Dakika, 55 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Hıdrellez ve Islık Dili UNESCO’ya Kaydettirildi

Hıdırellez, inanışa göre iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu 5 - 6 Mayıs tarihlerinde bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor.“Hıdrellez” ve “Islık Dili” adlı somut olmayan kültürel miraslarımız ,UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine oy birliğiyle kaydedildi.

Hıdrellez ve Islık Dili UNESCO’ya Kaydettirildi


Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinin dağlık ve engebeli yapısı ve zorlu ekolojik koşulları,  diğer bölgelerinden farklı özelliklere sahip kültürel pratiklerin gelişmesine sebep olmuştur. 

Bölgenin dağlık, engebeli arazilerinde konut yerleşimlerinin birbirinden uzak olduğu bilinmektedir. Bölge insanı, günlük hayatta konuşma dili ile iletişimin teknik olarak imkânsız olduğu uzak mesafeler arasında iletişim kurma ihtiyacının oluştuğu durumlarda, ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden faydalanarak bu ihtiyacını gidermektedir. Islık dili; parmak, dil, diş, dudak ve yanaklar yardımıyla oluşan “ıslık”ın, kelime değeri kazanmasıyla kurulan iletişim sisteminin adıdır. Günümüzde, başta Giresun, Ordu ve Gümüşhane olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanılmaktadır.

Anadolu’da tarih öncesi çağlardan bu yana mevsimsel bir döngü çerçevesinde insanlar, kış mevsiminin bitişi ile birlikte doğanın uyanışını çeşitli ritüeller ve seremonilerle kutlamaktadır. 

Hıdrellez ve Islık Dili UNESCO’ya Kaydettirildi


Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez gecesi Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısında , Türkiye adına “Islık Dili” ve “Hıdrellez”  adlı somut olmayan kültürel miras unsurlarımız UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine oy birliğiyle kaydedilmiştir. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almayı sürdürmektedir.