Sevde Kalafat
3 years ago - 1 Dakika, 48 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Osmanlı'nın En Zor Sınavı: I. Balkan Savaşı

Balkan Savaşları Osmanlı Devletinin Balkan topraklarında Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a karşı girdiği savaşlardır.

Osmanlı


Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarının sonunda beş asır boyu egemenliği altında bulunan Balkan topraklarının tamamını kaybetti.

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için özgürlük hareketleri Balkanlarda alevlenmeye başlamıştı. Aynı zamanda Osmanlı’nın Balkanlardaki varlığına son verilmek istenmesi, Rusya’nın “Panslavizm Politikası” kapsamında Balkanlardaki halklarını halklarını kışkırtması savaşın en büyük sebeplerindendi.

I. Balkan Savaşının Nedenleri

8 Ekim 1912 tarihinde Karadağ’ın Osmanlı Devletine saldırması sonucu I. Balkan Savaşı başladı. Savaş kısa zamanda gelişti ve Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan da dahil oldu. Osmanlı Devleti dört ayrı cephede birden savaşmak zorunda kaldı. Yunanistan, Ege Adaları ve Selanik’i ele geçirdi; Makedonya Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan tarafından işgal edildi.

Osmanlı


Rauf Orbay Bey, Hamidiye Kruvazörü ile Ege’de başarılı mücadeleler verdiyse de Yunanlılar Ege adalarını işgal etmeyi başardılar.

Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını, I. Balkan Savaşı’nda alınan yenilginin sorumlusu olarak hükûmet görülmüş, İttihat ve Terakkicilerin düzenlediği, Osmanlı Devletinde yaşanan ilk darbe olarak tarihe geçmiştir.

Osmanlı


Enver Paşa öncülüğünde düzenlenen darbe ile Kamil Paşa Hükümeti düşürülmüş, yerine Mahmut Şevket Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu baskın sonucu rejim değişikliği yahut padişah değişikliği yaşanmamış, yalnızca hükümete karşı yapılmış bir darbedir.

I. Balkan Savaşının Sonuçları

Osmanlı ile sınırı kalmayan Arnavutluk Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu fırsat bilerek bağımsızlığını ilan etti.

Osmanlı


Osmanlı Devleti Londra Antlaşması ile Midye-Enez hattının batısındaki topraklarını kaybetti. Gelibolu Yarımadası dışındaki tüm Trakya, Dedeağaç, Kavala, Kırklareli ve Edirne Bulgaristan’a bırakılmıştır. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a, Güney Makedonya, Selanik, ve Girit Yunanistan’a bırakılmıştır. Osmanlı Devleti, Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm Ege adalarını kaybetti.

Osmanlıcılık akımı amacına ulaşamadı yerini Milliyetçilik akımı aldı. Savaşın sonunda en karlı çıkan devlet Bulgaristan oldu bu da II. Balkan Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.