Sevde Kalafat
3 years ago - 52 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Kars'ın Gizemli Kenti: Ani

Kars’a 45 km uzaklıkta Arpaçay ilçesi Ocaklı köyü sınırları içinde bulunan Ani, Bizans’tan Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bir zamanlar krallıklar ve imparatorlukların yönetildiği merkez olmuştur.

Kars


Ani Kenti zamanında Ermeni Bagratuni İmparatorluğu döneminde önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir.

İpek Yolu’nun Kafkaslardan Anadolu’ya giriş noktasında kurulan şehir, bölgenin politik, kültürel ve ekonomik merkezi konumundaydı.

Şehir, Ateşgede Tapınağı, kiliseler ve Selçuklu dönemine ait cami ile bünyesinde farklı dinlere ait yapıları barındırmaktadır. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Ani, Ortaçağ Dönemi mimarlık ve şehircilik tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir.

Kars


Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ani Antik Kenti, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılıyor.

Kars


Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Ani Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.