Dünya, tarihi boyunca ender görülen küresel salgınlardan bir tanesini yaşıyor. Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz, olumlu yahut olumsuz her t...