Türklere; Yunanlı Heredot Targita, Hint kaynakları Turuha (ve Sakalardan dolayı; Turuşka), alfabelerinde “r” harfi olmayan Çinliler Tukuye demişlerd...