Murat Tuncay
2 years ago - 3 Dakika, 6 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Kendine Güvensizlik Sorunu ve Başa Çıkma Yöntemleri

İnsanın kendine güvensizliği, fikirlerine, düşüncelerine, duygularına ve başarma kabiliyetine inanmamasıdır. Zaman zaman hemen herkesin yaşayabileceği kendine güvensizlik dışında her olaya ve duyguya bağlı sürekli yaşanan kendine güvensizlik sorununu ciddiye almak gerekir.

Kendine Güvensizlik Sorunu ve Başa Çıkma Yöntemleri


Kendine güvenen insan önüne çıkan sorun ve olaylara olumlu bakabilir ve durumu kabullenip doğru kararlar alarak sorunun üzerine gider. Olaylar karşısında edindiği deneyimlerini doğru bir şekilde değerlendirebilir. Olumlu özelliklerine olduğu gibi olumsuz özelliklerini de kabul eder ve kendisine saygı duyar. Bu da kendine güveninin tam olduğu anlamına gelmektedir.

Kimlerde gelişir?

Kendine güvenmeme sorunu genellikle çocukluk çağlarında başlamaktadır. Kendine güvensizlik sorununun önemli nedenlerinden biri çocuklukta ailelerin yanlış tutum ve davranışlarıdır. Aileler çocuğunun kapasitesinden daha fazlasını beklerler ve hatta isterlerse çocuk bunu yapamadığı için yetersizlik hissi ile kendine güvenini yitirmekte ve başarısız olduğunu düşünmektedir. Oysaki aileler çocuklarını cesaretlendirici tavır içinde bulunup başarısızlıklarında çocuklarına destekleyici bir durum sergileseler çocuk panik ve endişe içinde olmayacak ve daha da iyisini yapmaya çabalayacaktır.

Bebeklikten itibaren aşırı korumacı ebeveynlerin çocuklarında da güven sorunu yaşanmaktadır. Düşünce hemen paniğe kapılarak çocuğu kaldıran hatta düşecek diye yalnız yürümesine oynamasına izin vermeyen ebeveynler çocuklarına asıl zararı bu şekilde davranarak verdiklerinin farkında olmuyorlar. Çocuğun bir aktiviteyi başaramaması durumunda elinden alıp hemen kendileri yapmaya başlıyor ve bu durum okul hayatında ödevlerini yapmaya kadar varıyor.

Aynı şekilde sürekli eleştirilerde çocukluktan itibaren kendine güvensizliği getiriyor. Yapamazsın, beceremezsin gibi kelimeler yerine ‘eğer yeterince çabalarsan başarırsın’ demek çocuğa güven duygusu aşılar ve çocuk bu inançla gerçekten çabalar. Başarır veya başaramaz ama çabalar. Bir dahakine daha çok çabalar. 

Kendine Güvensizlik Sorunu ve Başa Çıkma Yöntemleri


Yetişkinlerde Güven Sorunu

Çocukluk dönemi dışında da bireylerde kendine güvensizlik sorunu olmaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biride olumsuz deneyimlerdir. Bireyin işinde başarısız olması, eşinden ayrılması, toplum önünde gülünç duruma düşmesi gibi durumlar kişinin kendine güvenini yitirmesine neden oluyor. Böyle durumlarla başa çıkmak kişinin kendi elindedir. Kişi kesinlikle kendine yeni hobiler edinmeli, yeni dostluklar kurmalı, yeni çevrelere girmelidir. Ayrıca kendisine güven veren kişilerle, ailesi ve dostlarıyla daha fazla zaman geçirmelidir. Yaşanan her neyse bunu kabullenip hayatın devam ettiğini düşünmeli ve zorluklara karşı çabalamalıdır.

Bir başka grup da sosyal anksiyete bozukluğu olan kişilerdir. Kendilerini özellikle topluluklardan, özel partilerden, iş toplantılarından soyutlarlar. Çünkü bu gibi yerlerde diğer kişiler tarafından beğenilmeme, gülünç duruma düşme gibi kaygıları vardır. Konuşamamaktan, yanlış davranışta bulunmaktan korkarlar. Kendilerine güvenleri yoktur ve çareyi evlerine kapanmakta bulurlar. Bu tür kişilerin geçmişine bakıldığında yine ailenin yanlış tutumu karşımıza çıkmaktadır. Bunla başa çıkmanın yolları ise kişinin iyi yönlerini, becerilerini ve başarılarını kendine hatırlatmasıdır. Bu tür topluluklardan kaçış çare değildir. Aksine daha sık katılmak ve katılmadan önce neler konuşacağı, nelerden bahsedeceği hakkında hazırlık yapması faydalı olacaktır.

Bazı insanlarda da en iyiye sahip olma ve en iyisini yapma saplantısı vardır. Bu mükemmeliyetçi insanlar kafalarında yarattıkları ulaşılmaz vasıflara ulaşamadıklarında kendilerini yetersiz hisseder ve güvenlerini yitirirler. Eğer hedeflerine istedikleri şekilde ulaşırlarsa aşırı öz güven ulaşamazlarsa kendine güvensizlik yaşarlar. Böyle kişilerin öncelikle kendileri ile barışmaları ve kendi kapasitelerinin farkına varmaları gerekir.

Genellikle özgüven eksikliği yaşayan kişiler biraz çaba göstererek yeniden kendilerine güvenmeyi başarabilirler. Ama bununla yalnız başa çıkamıyorlarsa uzman desteği almak faydalı olmaktadır. Sorunun kaynağına inerek geçmişten gelen ve bilinçaltında saklı kalan sorunları çözerek bugüne gelmek çok daha yararlı olacaktır.