Harun Macit
2 years ago - 45 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Kırgızistan’ın 2016 turizm karnesi


Kırgızistan’ın 2016 turizm karnesi


Devlet Sınır Hizmeti bilgilerine göre, 2016 yılında Kırgızistan’a gelen turistlerin sayısı 2,9 milyon kişi olmuştur. Gelen turistlerin; %92’si BDT ülkelerinden, %8’si diğer ülkelerden gelmiştir. Turistler en çok Kazakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’dan gelmiştir.

Kırgız İstatistik Komitesi bilgilerine göre, 2016 yılında turizm hizmetleri ihracatı 415,6 milyon dolar olmuş ve 2015 yılına kıyasla %1,4 oranında artmıştır. Turizm sektörünün Kırgızistan GSYİH’sına önemli bir katkı sağlamamış ve 2012 yılında %4,6 olan bu oran 2016 yılında %4,7 olmuştur. Ziyaret amaçlarına göre turistlerin %58’si tatil amaçlı, %30’u iş amaçlı, %7’si sağlık ve tedavi amaçlı ve %6’sı diğer amaçlı gelmişlerdir.

2016 yılında turizm sektöründe 466 işletme faaliyet göstermiştir. Turizm işletmelerinin %37’sı Isık Göl bölgesinde, % 22’1 si Bişkek’te, %11 Calal-Abad Bölgesinde, %10’u Narın bölgesinde, %6 Çüy bölgesi, %5,8 Oş bölgesinde yer almaktadır.


Kaynak: Tazabek Haber Ajansı