S KENC
3 years ago - 2 Dakika, 9 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Küresel Isınma ve Olası Etkileri

Çeşitli gazların atmosfere salınması ile oluşan sera etkisi yeryüzünde sıcaklık artışını meydana getirmektedir. Sıcaklık artışının dünya genelinde artması küresel ısınma olarak adlandırılıyor. 

Güneş sistemindeki tüm gezegenlerde olduğu gibi dünyada da güneş tarafından gönderilen ışınlar ısı meydana getirir. Yeryüzüne yansıyan ışınların çoğunluğu geri yansıma ile uzaya gönderilse de atmosferin sahip olduğu özellikler sayesinde bir kısmı atmosfer içerisinde tutularak sıcaklık dengesinin korunmasını sağlar. Metan gazı, buhar, toz ve atmosferin belirli oranını oluşturan karbondioksit güneş ışınlarını ve ısının hava küre içerisinde kalmasında etkili olur. Yeryüzünün doğal dengesi için gerekli olan ısı böylece sağlanmaktadır. Sıcaklık artışının artması ise doğal dengenin bozulmasına neden oluyor.

Küresel Isınma ve Olası Etkileri


Küresel Isınmaya Neden Olan Faktörler

Küresel ısınmada pek çok etken rol oynamakta olup, aşağıda bu etkenlerin başlıcaları sayılmaktadır:

• Fosil yakıt kullanımı
• Ormanlardaki azalma
• Nüfus artış hızı
• Artan tüketim eğilimi

Yukarıda sayılan nedenlerle hava kürede diazot monoksit, metan ve karbondioksit miktarı gittikçe artmaktadır. Sanayileşme ve aşırı kentleşme, sıcaklığın yapay olarak artışında etkili oldu. Sanayi kuruluşları ve kentlerin inşası esnasında orman arazileri talan edilirken yeni ormanların oluşturulması aynı ölçüde gerçekleşmedi. 

Nüfusun kentlerde yığılması tüketim alışkanlıklarının değişmesine neden olurken ulaşım araçlarında ve fabrikalarda fosil yakıtların kullanılması da yaygınlaştı. Aşırı tüketim eğilimi içerisindeki insanlık doğal denge üzerinde olumsuz etki etmeye devam ediyor. Tüm bunlar “sera etkisi” oluştururken iklimler üzerinde belirgin değişikliklerin yaşanması da kaçınılmaz olmaktadır.

Sonuç

Yapılan araştırmalar bu ve benzeri etkenlerin küresel ısınmaya neden olduğunu gösteriyor. 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren tutulan sıcaklık kayıtları da günümüze kadar sıcaklığın son 160 yılda 0,8 °C kadar arttığını göstermektedir. Gittikçe artan sıcaklık dünya yüzeyinde ve canlılar üzerinde gözle görülür etkiler bırakmaya başladı. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sıcaklık artışı karşısında yetersiz kalındığının en önemli göstergesi. Bilim adamları, yeterli ölçüde önlem alınmadığı takdirde gelecek 50 yılda sıcaklığın 2 °C artmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Küresel ısınmaya sebep olan insanlık bu soruna karşı çözümü bulmak için bütün gücüyle çalışmalıdır.