Sevde Kalafat
3 years ago - 1 Dakika, 18 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Ölüm Yıl Dönümünde “Necmettin Halil Onan”

Necmettin Halil Onan, şair, akademisyen, öğretmen ve edebiyat tarihçisidir. 1902 yılında Çatalca’da doğan Onan;

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.” 

dizelerini içeren, Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusuna yazdığı “Bir Yolcuya” isimli şiiri ile nam salmıştır.

Ölüm Yıl Dönümünde “Necmettin Halil Onan”


Vefa Lisesini bitiren şair, 1919 yılında Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolmuştur. Cenap Şahabettin, Fuad Köprülü, Yahya Kemal gibi edebiyatçıların öğrencisi olmuştur.

İstanbul’un işgali üzerine okul kapatılınca, Ankara Talimatgahı'nda zabıt vekili olmuş ve Anadolu Ajansı siyasi servisinde çalışmıştır.

Yazın yaşamına başladığı ilk yıllarda şiirde aruz ölçüsü kullanan şair, daha sonra hece ölçüsüne geçerek şiirlerini Dergah ve Hayat dergilerinde yayımlamıştır.

Aşk, doğa ve ulusal temalara yer verdiği şiirlerini 1927 ve 1933 yıllarında çıkardığı şiir kitaplarında toplamıştır.

Şiir Kitapları

  • Çakıl Taşları (1927)
  • Bir Yudum Daha (1933)

Diğer Kitapları

  • Dilbilgisi (1928), 2 cilt
  • Dilbilgisi (1934)
  • Dilbilgisi (1943), İlkokullar için
  • İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940, 1946)
  • Namık Kemal' in Talim-i Edebiyatı üzerine bir Risalesi (1950)
  • Leyla ve Mecnun (1956), Fuzuli'nin eserinin tenkidi

Romanları

  • İşleyen Yara (yayımlanmadı)
  • Kolejli Nereye (1977)
Ölüm Yıl Dönümünde “Necmettin Halil Onan”


ÇAKIL TAŞLARI

Biliyorsun ki kari, kalbin derinlikleri,
Damla damla biriken gizli gözyaşlarıdır.
Kudretimin oradan çıkarabildikleri,
Halis inci yerine bu çakıl taşlarıdır.

Görüyorsun nihayet çakıl taşları sende, şairin 
kendi kalbinde kaldı.
Fakat şunu anla ki, o çakıl bulurken de, 
araştırmadan duyulan zevki aldı...