Akmaral Tuganova
2 years ago - 2 Dakika, 24 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Özbekistan'da Kazak Yazar Abay’ın Edebi Mirası Yaygınlaştırılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ülkede Kazak yazar Abay Kunanbayoğlu’nun edebi mirasının tanıtılması konusunda geniş çapta çalışılmaların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili kararnameyi 13 Mart 2018 tarihinde imzalamıştı.


Özbekistan


Kararnamede, insanlık ve iyiliğin yüksek değerlerini nasihat eden büyük edebiyatçı ve düşünür Abay’ın zengin yaratıcı mirasının yalnızca Kazak toplumunun değil, Özbek halkı da dahil olmak üzere tüm Türk dünyasının manevi gelişiminde önemli yer tuttuğu vurgulanmıştır.

Mirziyoyev, ‘‘Abay Kunanbayoğlu’nun bütün hayatı ve yazarlığı vatan için fedakarlık, ulusal ve evrensel değerlere sadakat örneği olmuştur. Günümüzde Özbekistan ve Kazakistan arasında dostluk ve iş birliği ilişkilerinin artmasıyla birlikte Abay gibi ulu şahsiyetlerin ölümsüz mirasının yaygınlaştırılması büyük anlam taşımaktadır.’’ şeklinde konuştu.

Kararname’ye göre, Abay mirasının yaygınlaştırılması önerisini Özbekistan’ın birkaç bakanı sunmuştur. Özbekistan’da, ulu Kazak yazarı ve düşünürü Abay’ın yaratıcılığı ve edebi mirası hakkında geniş ve kapsamlı çalışmalar yürütecek özel komite düzenlenerek, etkinlik planı yapılmıştır.

Şavkat Mirziyoyev’un onayladığı bu plan çerçevesinde, Abay Kunanbayoğlu’nun seçkin eserlerinin hazırlanması ve yayınlanması; ‘‘Özbek-Kazak Edebi Münasebetleri’’ adlı edebi ve analitik makalelerden oluşan derlemenin yapılması; Nizami Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde sürekli devam edecek ‘‘Abay ve Özbek Edebiyatı’’ sergisinin düzenlenmesi; her yıl büyük edebiyatçının doğum gününde Taşkent'teki Abay anıtının yanında etkinlik ve kutlama merasimlerinin yapılması; üniversite ve okul öğrencileri arasında ‘‘Abay Eserlerinin Uzmanı’’ temalı makale yarışmasının organize edilmesi; şairin hayatı, yazarlık faaliyeti ve eserleri hakkında televizyon ve radyo programlarının hazırlanıp, medya aracılığı ile yayınlanması ve Abay hakkında film ve belgeseller gösterimi planlanmaktadır.

Bunun dışında Özbekistan eğitim kurumları, iş kuruluşları ve askeri birimlerinde yazarla ilgili tematik toplantılar ve edebi akşamlar düzenlenecektir.

Devlet medya kuruluşlarınca halka sunulacak olan faaliyetler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Devlet Müşaviri ve Başbakan tarafından denetlenecektir.

Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) Kazakların en büyük şairi olarak tanınmaktadır. Bunun yanında yazar, eğitimci, çevirmen, düşünür ve devlet adamı olarak da bilinmektedir. Kazak edebiyatının önde gelen temsilcisi olan Abay, edebiyat çalışmaları yanında Kazakistan'ın toplum ve edebiyat yapısı hakkında bilimsel araştırmalarda bulunan değerli bir araştırmacı olmuştur. Adalet ve insanlık, sanat ve bilim için mücadele etmiş, kadının toplum içindeki yeri ve özgürlüğü, şiir ve bütün sanat verimlerinin değeri üzerinde önemle durmuş, bu değerleri aydınlığa kavuşturma yolunda pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

www.informburo.kz

www.el.kz

Ali Abbas Çınar, ‘‘Büyük Kazak Şairi Abay Kunanbayev (1845-1904)’’, www.tdk.gov.tr