Mamurjon Akhmatjonov
3 years ago - 1 Dakika, 1 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Teşkilatının Kamu Diplomasisi Merkezi Kuruldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Halk Diplomasisi Merkezi kuruluşu ve devlet tarafından desteklenmesiyle ilgili bir kararname imzaladı. 

Özbekistan


Kararname Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Merkezin ana görevleri ve faaliyetleri şunlar olacaktır:

  • Karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkileri, etnik gruplar arası ve dinler arası uyumun sağlanmasının desteklenmesi, ŞİÖ ülkeleri arasında medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesi;
  • ŞİÖ ülkeleriyle kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesi, ülkeler arası heyetler ziyaretini teşkil etmek;
  • ŞİÖ ülkelerindeki Gençlik ve kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları arasında dostça bir işbirliği ortamı oluşturmak için elverişli koşulların oluşturulması;
  • ŞİÖ üyesi ülkeler arasında bilgi alanında işbirliğini teşvik etmek, ŞİÖ'nun bilgi kaynaklarını ve hedeflerini, görevlerini, önceliklerini ve temel ilkelerini oluşturulması ve kamuoyuna anlatılması ile ilgili medya araçları kullanımının yaygınlaştırılması, ŞİÖ ülkelerinin kültürel ve insani alandaki başarılarına ilişkin analitik materyallerin hazırlanması ve düzenli olarak yayınlanması;
  • Kamu diplomasisinin kullanılarak ŞİÖ ülkeler arası karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve halkların birbirine yaklaştırmak.