Mamurjon Akhmatjonov
2 years ago - 1 Dakika, 47 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Semerkant "İpek Yolu" Uluslararası Turizm Üniversitesi Açılıyor

Cumhurbaşkanı, Semerkant ”İpek Yolu" Uluslararası Turizm Üniversitesi açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Semerkant "İpek Yolu" Uluslararası Turizm Üniversitesi Açılıyor


Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev "İpek Yolu" Uluslararası Turizm Üniversitesi açılması ile ilgili kararnameyi 2 Haziran 2018 tarihinde imzalamıştı. Üniversitede profesyonel kadro yetiştirilmesi ve uluslararası turizm alanında bilimsel araştırmalar ve faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 10 Haziran Şanhay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde yaptığı açıklamada, Şanhay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin de yardımıyla üniversitenin kurulması ve faaliyete geçirilmesini belirtmişti.

Üniversite, Devlet Turizm Geliştirme Komitesi Organizasyon Yapısının bir parçası olarak kurulacak ve Komite Başkanı aynı anda Üniversitenin Genel Müdürü olacak.

Üniversite öğretim üyeleri kadro ekibi tam sağlanana dek, rektör, yüksek öğretim kurumunun Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Daha sonra, Üniversite Tüzüğü tarafından belirlenen sırayla, öğretim üyeleri arasında gizli oy ile seçilir.

Üniversitede Özbekçe, Rusça ve İngilizce dillerinde eğitim verilecek, lisans eğitiminde Özbekistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Standartları gereğince, ilki İngilizce (veya Fransızca, Almanca) ve ikincisi Şanhay İşbirliği Örgütü resmi dilleri olan (Rusça, Çince) olmak üzere iki yabancı dilde eğitim verilecektir.

2018/2019 öğretim yılında, devlet hibeleri kapsamında 42'si burslu olmak üzere toplam 125 öğrenci sözleşmeli olarak üniversitenin lisans eğitimine kabul edilecek.

Uluslararası öğrencilerden sınava girmeleri istenmeyecek. Devletin onayladığı kontenjan haricinde, mülakat yapılarak sözleşme esasına göre kabul edileceklerdir.

Üniversite öğrenci adayları açık öğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinde eğitim alma imkanına sahip olacaklar.

Üniversitenin örgün öğretim standartları gereğince akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 1:8 olarak belirlenmiştir.

Üniversite ayrıca turizm alanında Bilgi Teknolojileri Merkezi ve İnovasyon Merkezini de içerecek.

2019/2020 öğretim yılından itibaren, sertifikalı uluslararası sınavlardan birine (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT Genel, SAT Konusu, vb.) sahip adaylar, dil sınavlarına tabi tutulmaksızın sınavlardan muaf olacaklar.

Semerkant Ekonomi ve Hizmet Enstitüsü'nün, "Otel Ekonomisi Organizasyonu ve Yönetimi" ve "Turizm (Faaliyet Yönleri Üzerine)" yönergelerine göre lisans ve yüksek lisans dereceleri sona erdirilecektir. 

Üniversitedeki 2019/2020 öğretim yılından itibaren uluslararası turizm alanında personel eğitimi için bir kredi sistemi uygulanacaktır.