Alarko Altek Konut İnş. Tic. A.Ş.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve ÇevreTürkiye

Altek Alarko A.Ş. elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile iştigal etmekte ve bu maksatla elektrik piyasası kanunlarına uygun olarak elektrik santralları kurmakta ve işletmektedir. 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 12.5 MW kurulu güce sahip Tohma Hidroelektrik Santralleri ve 164 MW kurula güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali Altek Alarko A.Ş. tarafından işletilmektedir. İşletilmekte olan 3 santral toplamda 252.5 MW kurulu güce sahiptir.
Altek Alarko A.Ş. Alarko Enerji grubunun bir parçasıdır. Elektrik üretimi dışında, elektrik dağıtımı, toptan ve perakende satışı hizmeti vermektedir.
Elektrik üretim faaliyetlerinde Alarko - Cengiz Ortaklığı ile kurulan Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Çanakkale Karabiga’da kurulacak 1320 MW gücünde, 9.900 GWh/yıl üretim kapasiteli, ithal kömüre dayalı enerji üretim santrali kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Bu santralın 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Güneş enerjisi santralleri kurma çalışmaları devam etmektedir.
30.10.2009 tarihinde Alarko - Cengiz Ortaklığı tarafından devralınan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerini kapsayan ve 76.932 km²'lik bir alanda yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük alanına sahip dağıtım bölgesidir. MEDAŞ, 6 il ve 65 ilçede toplam 8,0 milyar KWh elektrik enerjisi dağıtmakta, 1,8 milyon tüketiciye ve bölgedeki 4,5 milyon vatandaşa hizmet vermektedir.