Argedesk Rollform Mühendislik

Tüketici ElektroniğiTürkiye

Firma 2008 eylül ayında İzmit-Kocaeli'nde kurulmuştur. Firma, standarda dayalı parçaların, Excel programı ile imalat bilgilerinin otomatik olarak oluşturulması, bu bilgilerin CAD ortamında çizilen parçaların imalat bilgilerine dönüştürülmesi ve CAM ortamında NC kodların otomatik değiştirilmesine ilişkin çalışmalar ile üretim ve zaman etütlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmaktadır.