Azerbaycan Ulusal Gençlik Kuruluşları Konseyi

Sivil Toplum ÖrgütüAzerbaycan

Azerbaycan Ulusal Gençlik Kuruluşları Konseyi; 17 gençlik örgütü tarafından kurulmuş ve 112 adet gençlik örgütü içermektedir. Konsey Azerbaycan'da sivil toplumun oluşmasında gençlerin ve gençlik teşkilatlarının aktifliğini artırmayı hedeflemektedir.