“Azerbaycan Yeni Nesil Hukukçular” Sosyal Birliği

Sivil Toplum ÖrgütüAzerbaycan

“Azerbaycan Yeni Nesil Hukukçular” Sosyal Birliği 27.11.2007 tarihinde kurulmuştur. Birliğin esas hedefleri:
Sivil toplumun gelişiminde genç hukukçuların rolünü artırmak, bu yönde genç hukukçuların bilgilerini çoğaltmak, onlara bu konuda her türlü desteği sağlamak, onların problemlerini çözmek ve bu doğrultuda teklifler sunmak;
Gelişmiş ülkelerin bu konuya ilişkin tecrübesinden faydalanmak, genç hukukçulara eğitim kampları düzenlemek, onlarla sürekli iletişim halinde olmak
Gençlerin boş zamanlarını daha dolu ve faydalı geçirmelerini sağlamak, onların sosyal problemlerine yardımcı olmak;
“Azerbaycan Yeni Nesil Hukukçular” Sosyal Birliği bu hedeflere ulaşmak için çeşitli kurslar, seminerler, eğitim programları,sergiler, konferanslar düzenlemekte, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi kurumları ile işbirliği yapmaktadır.