Birleştirilmiş Enerji Sisteminin Sistem Operatörü

Petrol Ve EnerjiRusya

Şirketin faaliyet alanı, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve / veya dağıtımınıdır.