Dolunay Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

Sivil Toplum ÖrgütüTürkiye

Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Okula Destek, Hat, Ebru ve Tezhip sanatı, Osmanlı Türkçesi gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak; başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak; insanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak; insan hak ve özgürlüklerinin Türkiye'de ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır.