Dünya Türk Genç Yazarlar Birliği

Sivil Toplum ÖrgütüAzerbaycan

Birlik tümTürk kökenli halklar arasında edebi kültürel ilişkilerin gelişmesi yönünde çalışmaktadır.Türk yazarlarının eserlerini diğer dillere çevirimini ve basımını yapmaktadır. Bunun yanısıra, genç Türk yazarlarının toplantılarını gerçekleştirerek kültürel ödüller tesis etmektedir.