Dünya Türk Gencleri Sosyal Birliği

Sivil Toplum ÖrgütüAzerbaycan

DTGB, Şubat 1992’de Tatar Gençleri Birliği Azatlık'ın öncülüğünde Rusya Federasyonu içindeki Türk Devlet ve Toplulukları ile Kırım ve Azerbaycan’dan gençlik sivil toplum kuruluşlarının katıldığı Türk Dünyası Gençlik Kurultayı’nda doğdu. DTGB gönüllü, bağımsız, milletlerarası bir demokratik platform olarak kurulmuş ve temelini, uluslararası normlardan, insan hakları deklarasyonuna paralel devletlerarası anlaşmalardan almıştır. Azerbaycan'da 2010 senesinde resmi faaliyete başlayan Dünya Türk Gençleri Sosyal Birliği'nin başkanı Ekrem Abdullayev'tir. Birliğin amacı Türkdilli gençlerle işbirliği yapmak ve gelecek projeleri birlikte gerçekleştirmektir.