Gazprombank

BankacılıkRusya

Gazprombank, gaz endüstrisi işletmelerine bankacılık hizmetleri vermek çin dünyanın en büyük gaz üreticisi ve ihracatçısı Gazprom tarafından kurulmuştur.Banka, Rusya'nın ilk üç bankası arasında yer almaktadır. Gazprombank, petrol ve petrokimya endüstrisi, metalurji, makine yapımı, nükleer sanayi, elektrik enerjisi endüstrisi, gayrimenkul yapımı, ulaşım, telekomünikasyon ve ticaret gibi ekonominin önemli sektörlerindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirketlere kredi vermektedir. Şu anda, Gazprombank Rusya, Beyaz Rusya, İsviçre ve Lüksemburg'daki altı banka, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Hindistan'daki temsilcilik ofisleri ile yurt dışında da hizmet vermektedir.