İntek Telekomünikasyon Sanayi ve Tic. A.Ş.

İş Malzemeleri ve EkipmanlarıTürkiye

1980’lerde İntek Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetine başlayan firma ana ortağı Iskratel Ltd. ile Türkiye’de SI-2000 telefon santralleri üreterek telefon şebekesine yaklaşık 1.000.000 hatlık kapasite sağlamıştır.