Odak Kompozit

İş Malzemeleri ve EkipmanlarıTürkiye

Kompozit parçaların ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında uzmanlaşmıştır. Hedefleri, havacılık ve savunma sanayii için gerekli kompozit parça ve sistemlerin tasarımı, optimizasyonu, üretimi ve entegrasyonu sağlamaktır.