«Simurq» Azerbaycan Kültür Derneği

Sivil Toplum ÖrgütüAzerbaycan

Simurq Azerbaycan Kültür Derneği; kültür alanında ülkedeki çok yönlü ilk sivil toplum örgütüdür. Derneğin amacı Azerbaycan'ın sosyo-kültürel gelişimine,eğitim ve öğretimin gelişimine destek olmak, Azerbaycan ilmini ve kültürünü yurtdışında tanıtmaktır.
Dernek, sosyal-kültürel ilerlemenin, barışın, kültürün yönetimi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir takım projeler yapmıştır. ABD'den, Rusya'dan, Japonya'dan, Fransa'dan, Norveç'ten uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Üçüncü Sektör" (Bakü, 1996), "Demokrasi Kültürü ve BM" (Bakü, 1997), "Dünya Uygarlığı Bağlamında Norveç Kültürü" (İstanbul, 2000), "Azerbaycan'da Yeni Kültür Politikalarının Oluşumuna Katkı" (Bakü, 2001), "Barış ve Küresel Yönetim Kültürü" (2003) örnek verilebilir.