Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği

Düşünce KuruluşlarıTürkiye

Taşova’nın tabandan tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak. Bölgenin kalkınma sorunlarını, önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik proje alanları belirlemek, kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek.