Selman Yamak
7 months ago - 2 Dakika, 14 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Sünnete Göre Beslenme 2

Sünnete Göre Beslenme 2

İkinci bölümde aynı şekilde devam ediyoruz. 

Eti dişleriyle ısırarak yemek

“Eti dişlerinizle ısıra ısıra yiyiniz. Çünkü bu şekil yemek daha lezzetli ve daha hoştur.” (İbn Mace, Ebu Davud)

Ayakta bir şey yiyip içmemek

“Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem ) ayakta su içmekten ve yemek yemekten nehy etmiştir.” (Bezzar, Ebu Ya’la)

Yemeğin sonunda hamdetmek. Resûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem )şöyle buyurmuştur:

“Kişiye sofrası kurulur; sofra henüz kaldırılmadan bağışlanır.” “Niçin bu böyle olur ey Allah’ın Resulü!” diye sorduklarında Resulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Çünkü o, sofra kurulduğu zaman besmele çeker, kaldırıldığı zaman “El Hamdü lillah” der. (Taberani) 

Akşam yemeğini ihmal etmemek. 

Bir miktar hurma bile olsa akşam yemeğini yiyiniz, çünkü akşam yemeğini kaldırmak ihtiyarlık ve güçsüzlüğe sebep olur.” (Tirmizi)  

 Bir şey yiyip-içtikten sonra ağzını yıkamak. 

İbn Abbas (Radıyallahu Anh )'dan rivayetle : “Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem ) süt içti, su getirtip ağzını çalkaladı ve şöyle dedi: “Bunda yağ vardır.” (Tirmizi, Buhari, Ebu Davud)  

İbn Ömer (Radıyallahu Anh ): “Azı dişlerin arasında kalan yemek kırıntıları dişleri zayıflatır.” (Taberani) 

 Tabakta kalan yemeği sünnetlemek 

“Kim bir tabakta yemek yiyip de sonra o tabağı sünnetlerse (sıyırırsa) , o tabak onun için Allah’tan mağfiret diler.” (Tirmizi)  

 Hurmayı Ayıklar ve Seçerek Yerlerdi

“Peygamber Efendimiz’e (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) eski hurma getirilmiş idi. İçindeki kurtçuklardan dolayı onu iyice ayıklamışlar idi.” (Ebû Dâvûd, Et’ime:43) 

 Tirit Yemeğinin Buharı Gidinceye Kadar Üzerinin Örtülmesini Tavsiye Ederlerdi. 

Hazreti Esma (Radıyallâhu Anhâ): O, tirit (et suyuyla ıslatılmış) yemeği yaptığı zaman, buharı gidinceye dek üstünü örtüp kapatır idi. Sonra şöyle derdi: Ben Allah Resulü’nden (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle duydum: “Bu, yemek için en büyük bereket vesilesidir.” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, No:26958) 

Tabak ona şöyle der: “Sen beni şeytandan kurtardığın gibi Allah da seni ateşten azat edip kurtarsın.” (Nesai)

 Çarşı-sokakta yemek yememek

“Çarşıda, sokakta yemek yemek düşüklüktür.” (Taberânî Mu‘cemü’l-Kebîr, No:7977 ) Nezaket kurallarına uygun değildir. 

Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın...

Sünnete Göre Beslenme 3

                                                                  ومنالله التوفيق


Selman YAMAK

selmanyama5@gmail.com

@selman_sefer