Selman Yamak
1 year ago - 1 Dakika, 46 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Tecvid Bilgisinin Önemi

Tecvid Bilgisinin Önemi


Tecvid kuralları, Hz. Cebrail (Aleyhisselam)'ın, Hz. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)' e Kuran-ı inzal buyurduğu okuyuş şekline dayanmaktadır.  

Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim'i Tecvidle okumayı şu Ayeti ile emretmektedir.

( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) "... Kuran-ı (sıfat ve mahreçlerine dikkat ederek) açık açık, tane tane (tertil üzere) oku." (Müzzemmil Sûresi:4.Ayet)

(وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) "... Biz Kuran’ı tertil üzere okuduk." (Furkan Sûresi :32. Ayet) 

Hz. Ali (Radıyallahu Anh)'a âyetlerde geçen tertilin ne olduğu sorulduğunda:

- " Tertil, harflerin tecvidini, sıfatını, okuyuş biçimlerini, mahreç özelliklerini ve vakıfları bilmek demektir. "cevabını vermiştir. 

Tecvid ilmini derinliğine bilmek farz-ı kifâyedir. 

Farz-ı kifayeye "toplumsal farz" denebilir. Bu tür farzlar, bir toplumda herkes üzerine ayrı ayrı sorumluluk getirmez. Farz-ı kifâye olan bir meseleyi bir takım kimselerin bilmesi ve uygulaması toplum için yeterlidir.

Tecvid ilmini derinliğine bilmek de böyledir.

Bununla birlikte Tecvidi ayrıntılarıyla olmasa da, Kur'an'ı hatasız okuyacak kadar bilmek her bir müslüman için Farz-ı ayn'dır. Bir müslüman, tecvid kurallarının ayrıntılarını bilmese de, Kur'ân harflerinin okunuşlarını ve harflerin çıkışlarını Tecvide uygun şekilde öğrenmelidir.

Yüce Rabbimiz, hiç kimseye güç yetiremediği bir teklif yüklememiştir. Kişi, gerek dilindeki bir konuşma arızasından dolayı, gerekse kendisine öğretecek bir kimse veya imkân bulamamasından dolayı Tecvidi öğrenememişse Allah katında mazurdur, mesûl değildir. Bu durumda öğrendiği kadar, ya da güç yetirebildiği kadar bildikleriyle Kurân'ı okunmasında kendisine bir günah yoktur. 

Elinde öğrenme ve uygulama imkânı olduğu halde sırf ihmalkârlıktan dolayı öğrenmeyen veya öğrenip unutan, ya da öğrendiği halde Kur'ân'ı tecvid üzere okumayan kimse ise mesuldür, sorumludur.

Öte yandan her müslümana namaz kılması ve namazda kıraatte bulunması (âyet veya sûre okuması) farzdır. Bir harfin telaffuzunu yanlış yapmak veya Tecvid yapmadan okumak manayı bozarsa, namazın bozulmasina sebep olur.                                   ومنالله التوفيقSelman YAMAK

selmanyama5@gmail.com

@selman_sefer