#TUVA2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-10-MONGUŞ KENİ LOPSAN

Cahit Günaydın
4 months ago

Avrupa'da ulusal halk kültürlerine olan ilgi, Amerika'nın keşfinden sonra doğmuştur. Amerikan yerlilerinin sosyal hayatları ile ilgili yapılan derlemeler, Avrupa kültürü çalışmalarını başlatmıştır. J. Gottfried Herder ve Grimm Kardeşlerin Almanya'da yaptığı çalışmalar, halk bilimini bağımsız bir disiplin haline getirmiştir. Özellikle derlenen destanlar ve bu destanların kahramanları, Avrupa halklarının etrafında birleşecekleri kavramlara dönüşmüştür. Etnopedagoji, bir halkın var olduğu ilk andan itibaren deneme yanılma yoluyla geliştirdiği eğitim metotlarını halk bilimi aracılığı ile tespit ederek yeni neslin yetişmesinde kullanan bir bilim dalıdır. Önemli bir Tuvalı araştırmacı ve aydın olan Monguş Kenin-Lopsan, tüm ömrünü Tuva geleneksel kültürünü araştırmaya, unutulan değerleri yeni kuşaklara öğretmeye adamıştır. Monguş Kenin-Lopsan, uluslar arası arenada verdiği konferanslar, farklı ülkelerde yaptığı bilgilendirici seyahatler ve ülkesinde öncülük ettiği dinsel-toplumsal örgütlenmelerle Tuva Kamlığına olağanüstü katkıda bulundu. Şair, folklorist, dilbilimci ve Tuva Kamları Derneği Başkanı olan Prof.Dr. Kenin-Lopsan, Tuva takvimine göre inek yılı olan 1925’te dünyaya geldi. Geniş bir ailede büyüyen Kenin Lopsan’ın anne tarafından büyükannesi Kuular Handıjap, bir Kamdı. Tıva çançıl en önemli eseridir. Monguş Keni Lopsan diyor ki biz atamızın mirasına sahip çıktık link.

https://www.youtube.com/watch?v=GIXWWESHiJU

#tuva2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-10- (MONGUŞ KENİ LOPSAN)

Monguş Keni Lopsan adlı bilgisayar proğramcısı öyle bilgisayar oyunları , öyle filimler tasarlamış ki dünyanın her yerinde ki Türk Çocukları süpermeni de örümcek adamı da unutmuş, Bamsı Beyrek olmuş. Üç boyutlu artırılmış gerçeklik ortamında tuva atlarına binmişler, dört nala koşturmuşlar, Yenisey de yüzmüşler, Ötüken de doğan ile avlanmış, doğanın gizlerini çözmüş ejderhalara Bak çaŋçıl, bakka çedirer, eki çaŋçıl, ekige çedirer sözünü öğretmişler.Öyle bir #tuva2040 genç nesili gelmiş ki önce ki yüzyıllar karanlık çağlar diye anılmış. Gelecekten geçmişe, geçmişten geleceğe zaman gezgini olmak çocuk oyuncağı olmuş.Karanlık enerjinin kodlarını çözmüş Monguş Keni Lopsan ve YADA taşına yüklemiş.

Cevap yazabilmeniz için yapmanız gerekmektedir.