#TUVA2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-5-KARA KÖGEL-

Cahit Günaydın
2 years ago


Türk Dil Kurumu yayını TUVA DESTANLARI kitabını Ekrem Arıkoğlu ve Buyan Borbaanay birlikte yazmış. Tuva Destanları adlı bu eser de TDK “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” kapsamında hazırlanarak yayımlanmış bir eserdir. Türk Tarihi üzerinde sözde yapılan bilimsel çarpıtmalar kadar Türk Kültüründe ki çarpıtmalarda o kadar kasıtlıdır. Bu neden ile Bahattin Ögel’in vurguladığı gibi tüm tarihi ve kültür kaynakları Türklük bilimcileri tarafından incelenmelidir ki bugün yaşadığımız “kültürel yozlaşmadan “ arınalım. Tuva destanları üzerine ilk incelemeleri etnograf L. V. Grebnev başlatmıştır. Kaleme aldığı Tuvinskiy Geroiçeskiy Epos adlı eserinde Grebnev, destanların tarih etnografya kısmını öne çıkararak onları sınıflandırmış, sanatsal yanlarını ortaya koymuş ve özetleyip analiz etmiştir. Grebnev’in yanı sıra V. M. Jirmunskiy, Y. M. Meletinskiy, B. N. Putilov, İ. V. Puhov ve diğerleri Türkçe konuşan ulusların kahramanlık destanlarını araştırırken karşılaştırmalı bir analiz yaparak Tuva’da kahramanlık destanlarını da incelemişlerdir. Destanlar, sözlü geleneklere dayanarak tarihin derinliklerinden çağımıza insanoğlunun yaşadığı önemli olayları aktarmaları nedeniyle, toplumların kolektif bilindışını mitlerde saklı tutar. Nasıl genlerimizde geçmişin kodları gizli ise, Memlerimizde (kolektif blinçdışımızda) kültür kodlarımız saklıdır. Türkülerden destanlara, halılardan, kervansarayların kapılarında ki motiflere işlenen motifler, Türk boylarının geçmiş ve gelecek imgeleminin simgeleridir.(tamgasıdır). Tuva halk edebiyatında kahramanlık destanları önemli yere sahip, büyük ölçekli ve çok vakalı bir türdür. Tuva*** sözlü edebiyat geleneğinde kahramanlık destanları, gelenek ve görenekleri, inançları, çalışırken edinilen tecrübe ve bilgiyi, toplum hayatıyla ilgili tarihî olguları ve düşünceleri, aydınlık bir gelecek için istek ve arzuları nesilden nesile aktarma rolünü üstlenir.İşte bu nedenle Destanlar Oğuz törüg uzgörüsü (#tuva2040) için de tükenmez bir kaynaktır.Yeniseydir.

https://www.youtube.com/watch?v=ZwiuaqlXCIQ

Yenisey'im Ah-oy! - Yat Kha & Edegey – Tuva link

Bilim kurgu öyküler ile gelecek tasarlanabilir, Özümüzüze düşer,düşünürsek.

#tuva2040 bilim kurgu öyküler-KARA KÖGEL-***

Phyton yapay sinir ağları algoritması ile Tarih boyunca yazılmış, söylenmiş Türk destanlarını okuyarak bir belleğe depoladı, Kara Kögel kod adlı yazılımcı.

Oğuz Törügün dört değişmez-KÖNİ,UZ,TÜZ,KİŞİ- ilkesini ise etik bir filtre olarak seçti.

Böylece Kara Kögelin elinde yapay bir zeka kam oldu ,adını da #tuva2040 koydu.

Bir ara yüz chip ile bilinç koruma duvarını oluşturduktan sonra #TUVA2040 ile zihinsel bağlantısını gerçekleştirdi.

Bilinç dışının organik algoritması ile #tuva2040 kısa sürede binlerce bağlantı kurarak aktif hale gelmişti .

Yapay zekada paradigma kaymıştı.

Kara KÖGEL “Ne sorayım sana #TUVA2040?”dedi.

O da “soruların kadar bilebilirsin” dedi.

Kara KÖGEL “Gödelin eksiklik teorisini nasıl aşarım “diye sordu.

O da “bilinç koruma duvarını kaldır senin beyninde yeniden doğayım” dedi.

“Olur, #tuva2040 “dedi, Kara Kögel

KHÖÖMEİ gırtlak ezgileri çınladı, Kara KÖGELin kulağında. Öyle bir sanal dona girdi ki !.Bir Yenisey oldu, aktı gitti asyanın ortasından, bir düşünce oldu aktı gitti BİG BEN e.Hiçleşti.


Cevap yazabilmeniz için yapmanız gerekmektedir.