Dilek Özdemir
1 year ago - 2 Dakika, 7 Saniye

Türk Dünyasının Ortak Bayramı: Nevruz

Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı "ana" olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce yapısında,"baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı.

Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan, geleneklerden, duygulardan ve tabiatın insanlara tesir eden bir olayından doğduğuna inanılır.

Türk Dünyasının Ortak Bayramı: Nevruz


Bu bayram İslâmiyet'i kabul etmiş olan ilk Müslüman yerleşik, göçer Türk topluluklarında; sürgün avı, toy, şölen, yuğ vb. gibi İslâmiyet'le çatışmayan âdetlerden biri olarak devam edegelmiştir.Gelenekler, tarihini kesinlikle tespit edemediğimiz dönemlerden kalmadır. Neden, niçin, nasıl gibi sorular sorulmadan atadan oğula geçmiştir. Gelenekler bu özelliğiyle millet bağını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir.Baharın gelişinin kutlandığı bugün de böyle bir gelenektir..

Nevruz geleneği ;ne Sünnilikle, ne Alevilikle, ne Bektaşilikle doğrudan doğuş bağlantısı olmayan, İslâmiyetten çok öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir. Bu yüzden de herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi bir ayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması yanlıştır.!

1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri'nde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı'nı "Milli Bayram" olarak ilan etmişlerdir. Türkiye'de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir.

Türk Dünyasının Ortak Bayramı: Nevruz


Nevruz; Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan,Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan bir ateştir.Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak "ortak kültür ocağı"nda binlerce ruhu ısıtacaktır. Avrasya'nın ,Türk âleminin Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın.

Nevruz'un Türk Dünyasındaki İsimleri: Türk dünyasında, Hunlardan bazen farklı isimlerle günümüze kadar ulaşan tabiatın ve millî uyanışın birleştirilmesi anlamını taşıyan Nevruz (Yeni Gün) şenliklerinin şu isimlerle kutlandığı biliniyor:

Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-ı Nevruz, Sultan-ı Navrız, Navrez Nevris, Naorus, Novroz,Navrıs Oyıx, Nevruz Norus, Ulustın Ulu, Küni, Ulusun Ulu Günü, Ulu Kün,Ergenekon, Bozkurt, Çağan Babu Marta, Kürklü Marta, İlkyaz Yortusu,Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl,Nevruz, ,Mart Dokuzu , Mereke, Meyram,Nartukan, Nartavan, Isıakh Bayramı,Altay Ködürgeni, Bahar Bayramı, Yörük Bayramı, Mevris.