Sevde Kalafat
3 years ago - 1 Dakika, 24 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Türk Kültürünün Vazgeçilmez Motifi “Elma”

Türk kültüründe önemli bir yeri olan elma edebiyatta, dini törenlerde, düğünlerde, cenaze törenlerinde, halk hekimliği gibi birçok alanda kullanılmıştır.

Türk Kültürünün Vazgeçilmez Motifi “Elma”


Tarihte göçebe yaşam tarzı sürmüş olan Türkler, tabiat ile iç içe olmuşlar ve doğada bulunan objelere çeşitli manalar yüklemişlerdir. Elma da çeşitli manalara gelmiş, kimi zaman destan, halk hikayesi ve masal gibi edebi türlerde Hızır tarafından verilerek şifa kaynağı olmuş, kimi zaman düğün törenlerinden önce davetlilere yollanarak davetiye görevi görmüş, düğünlerde şah bezeme geleneği ile süslenen direğin en üstüne takılmış, kimi zaman aşıklar rüyalarında elma yiyerek bade içmişlerdir.

Eski Türk inancına göre tarımla uğraşan insanların Tanrıya sunduğu cansız kurbanlardan biri elmadır. Bazı bölgelerde hamile kadınlar elma yiyerek çocuklarının güzel ve al yanaklı olacağına inanır. Dil öğrenmede de elma önemli bir unsur kabul edilmiş, Battal Gazi rüyasında Şah-ı Merdan Hazretlerinin tavsiyesiyle su üzerinden gelen elmayı alıp yemesiyle bütün dilleri konuşabilmiştir.

Halk hekimliğinde de önemli bir yere sahip olan elma, közlenerek boğaza sarılmasıyla boğaz ağrısını geçirmiştir. Elma yağı ezilmelerde, yara ve ağrılarda kullanılmaktadır.

Masal, destan, halk hikayesi, türkü gibi birçok edebi türde elma geçmektedir. Bir Dalda İki Elma türküsünde: 

"Bir Dalda İki Elma (Amanın Oğlan Güzel Oğlan)
Birin Al Birin Alma
Kurban Olduğum Allah(Amanın)
Canım Al Yarim Alma"

şeklinde geçmektedir. 

Elma gökten düşerek masallara renk katan, sağlık veren, evlilikte, ölümde, ömrü uzatmada, manide, türküde, destanda yer bulan, kimi yörelerde cennet meyvesi kabul edilen, şifa kaynağı, maddi ve manevi kültürün zengin motifidir.