Özbekistan Bilimler Akademisi

Taşkent, ÖzbekistanDevlet Üniversitesi

1943 yılında açılan Özbekistan İlimler Akademisi bilimsel faaliyetler ve lisansüstü eğitim veren kurumdur. Akademi bünyesinde yerli ve yabancı üye akademisyenler, araştırma görevlileri ve uzmanlar faaliyet gösterir. İlimler Akademisinin başlıca görevleri; ilim, devletin bilim ve teknoloji alanındaki siyasetinin gerçekleştirilmesini sağlamak, devlet ve toplumun gelişimine yarayan esas bilimsel araştırmalar yapmak,teknoloji gelişimi stratejisini belirlemek, fen, teknoloji, tıp, sosyal alanlarda toplumun sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik, manevi olarak gelişmesini sağlayan araştırmalar yapmaktır. Özbekistan İlimler Akademisi her sene faaliyet raporunu Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna sunar. Uluğ Bey Astronomi Enstitüsü ,S.A.Azimov “Fizik-Güneş” Fizik-Teknik Entsitüsü, S.A.Azimov “Fizik-Güneş” Malzeme Bilimi Enstitüsü,İnşaatların Deprem Dayanıklığı Enstitüsü, Genel ve Anorganik Kimya Enstitüsü, S.Y.Yunusov Bitki Maddeleri Kimyası Enstitüsü, A.S.Sodiqov Biyo-organik Kimya Enstitüsü, Mikrobiyoloji Enstitüsü, Bitki ve Hayvanlar Dünyasının Genetik Faktörleri Enstitüsü, Genetik ve Bitki Eksperemental Biyolojisi Enstitüsü, G.Mavlonov Sismoloji Enstitüsü, Sanat Bilimi Enstitüsü, Ebu Reyhan Biruni Şarkşinaslık (Doğu Bilimleri) Enstitüsü ve Yahyo Gulamov adlı Arkeoloji Enstitüsü Özbekistan Bilimler Akademisi bünyesinde bilimsel araştırmaların yanında lisansüstü eğitimleri de vermektedir.Ayrıca Akademi bünyesinde Radyo Gözlemevi RT-70, Genomik ve Biyoinformatik Merkezi, Özbekistan Tarihi Devlet Müzesi, Timurlular Tarihi Devlet Müzesi, Savaş Kurbanları Hatırası Müzesi, Merkez Kütüphanesi, aile yurdu, dinlenme tesisi faaliyet göstermektedir.

Fakülteler